Arcibiskupství Pražské

Biskupství bylo založeno v roce 973 z podnětu knížete Boleslava II. po dohodě s císařem Otou I. a řezenským biskupem sv. Wolfgangem. Papež Klement VI. povýšil bulou ze dne 30. 4. 1344 pražské biskupství na arcibiskupství a zřídil samostatnou církevní provincii pro Čechy a Moravu.

 

Katedrála:

Sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Patroni:

Sv. Vojtěch, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký

Arcibiskup:

Dominik Duka

metropolita a primas český

36. pražský arcibiskup (2010)

Emeritní arcibiskup pražský

Miloslav kardinál Vlk

 Pomocní biskupové:

Mons. Václav Malý (1997)

Mons. Karel Herbst SDB (2002)

Základní údaje o biskuptví:

Rozloha: 8 990 km2

Obyvatel: 2,062 mil.

Katolíků: 370 tis.

Vikariátů: 14

Farností: 378

Kněží: 260 (98 řeholních)

Kostelů a kaplí: 881

 

  Kardinál Vlk, arcibiskup pražský od roku 1991 do roku 2010

 

Vikariáty a farnosti pražské arcidiecéze

 

 
Přehled
 
pražský vikariát
 
Zahrnuje 4 historická pražská města a Strahov. Ve vikariátu je 23 farností. Působí zde asi 30–50 kněží a jáhnů, z velké části řeholních. Ke slučování farností dochází postupně, sloučeny byly například farnosti na Malé Straně, dále některým klášterním kostelům byl přiznán zvláštní status a byly začleněny do větší farnosti.
Okrskovým vikářem je Vladimír Kelnar.
 
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha - Hradčany
Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha - Malá Strana, 1. července 2004 do ní byly sloučeny Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše Praha - Malá Strana a Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie pod řetězem Praha - Malá Strana pod sv. Tomáše. Současně byly zrušeny duchovní správy u kostela Panny Marie Vítězné Praha - Malá Strana a u kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci Praha - Malá Strana a jejich kostely změněny na klášterní. 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jindřicha Praha - Nové Město
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné Praha - Nové Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha - Nové Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha - Nové Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ducha Praha - Staré Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Staré Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Haštala Praha - Staré Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí Praha - Staré Město
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Strahov
Římskokatolická farnost u kostela sv. Apolináře Praha - Nové Město
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha - Nové Město
Římskokatolická farnost u kostela sv. Štěpána Praha - Nové Město
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Josefa Praha - Malá Strana
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Kříže Praha - Nové Město
Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Nové Město
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Nové Město
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha - Nové Město
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany
Římskokatolická akademická farnost Praha, zřízena od 1. října 2004, zároveň zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela Nejsv. Salvátora Praha - Staré Město 
Polská římskokatolická farnost, zřízena od 1. ledna 2005 u kostela sv. Jiljí na Starém Městě
Přibližně v září 2003 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jiří Praha - Hradčany a Římskokatolická duchovní správa u kostela Všech svatých Praha - Hradčany 
1. ledna 2004 byla zrušena Římskokatolická farnost u sv. Jakuba Staršího Praha - Staré Město, kostel byl změněn na klášterní, území převedeno pod farnost u Matky Boží před Týnem.
1. ledna 2004 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Josefa Praha - Nové Město, kostel byl změněn na klášterní.
1. července 2004 byla zrušena Duchovní správa u kostela sv. Benedikta Praha - Hradčany, kostel byl změněn na klášterní 
1. října 2004 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela Panny Marie Bolestné (U Alžbětinek) Praha - Nové Město, kostel byl změněn na klášterní, území bylo začleněno pod farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí.
1. ledna 2005 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Voršily Praha - Nové Město, kostel byl změněn na klášterní a území začleněno do farnosti u kostela sv. Vojtěcha.
1. ledna 2006 byla zrušena Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město 
 
II. pražský vikariát
 
Zahrnuje západní část Prahy, zhruba obvody Praha 5 a Praha 6, a několik příměstských farností. Ve vikariátu je 22 farností (v době, kdy jich bylo 20, jich 14 bylo spravováno přímo a zbylé excurrendo). Okrskovým vikářem je Petr Koutecký. Působí zde 29 kněží, 1 jáhen a 9 pastoračních asistentů. Je zde 54 kostelů a kaplí. Slučování farností je ve fázi vzdálené přípravy.
 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy (od 1. ledna 2008 k ní byla přičleněna rušená Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince Praha-Jinonice)
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice Praha-Košíře
Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha-Radotín
Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých Praha-Slivenec
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav
Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha-Bubeneč
Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice (od 1. září 2008 byl Suchdol přeřazen z farnosti Únětice do farnosti u sv. Matěje v Dejvicích a ZSJ Starý Sedlec B z farnosti Roztoky u Prahy k farnosti u sv. Matěje v Dejvicích)
Římskokatolická farnost u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha-Liboc
Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha-Nebušice (od 1. září 2008 byla obec Horoměřice přeřazena z farnosti Únětice do farnosti Praha-Nebušice)
Římskokatolická farnost u kostela sv. Norberta Praha-Střešovice
Římskokatolická farnost Hostivice
Římskokatolická farnost Ořech
Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Libčice nad Vltavou, Tursko; od 1. září 2008 byla ZSJ Starý Sedlec B přeřazena z farnosti Roztoky u Prahy k farnosti u sv. Matěje v Dejvicích
Římskokatolická farnost Třebotov
Římskokatolická farnost Únětice (od 1. září 2008 byla obec Horoměřice přeřazena z farnosti Únětice do farnosti Praha-Nebušice, Praha-Suchdol byl přeřazen z farnosti Únětice do farnosti u sv. Matěje v Dejvicích)
Římskokatolická farnost u kostela sv. Martina Praha-Řepy
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Gabriela Praha-Smíchov
Římskokatolická duchovní správa u kostela Panny Marie Vítězné Praha-Řepy
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice
K 1. lednu 2005 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Václava Praha-Dejvice, zřízená po roce 1990, a kostel byl změněn na rektorátní.
 
III. pražský vikariát
 
Zahrnuje jihovýchodní část Prahy, zejména obvody Praha 4 a Praha 10. Ve vikariátu je 19 farností, z toho 15 je spravováno přímo a 4 (Braník, Podolí, Koloděje a Jirny) excurrendo, ještě nedlouho předtím bylo obsazeno všech 19 farností. Okrskovým vikářem je Bedřich Vymětalík. Ve vikariátu je 34 kostelů a kaplí a působí zde 25 kněží, 4 jáhni a 6 pastoračních asistentů. Slučování farností dosud neproběhlo.
 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady
Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Vyšehrad
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Braník
Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Chodov
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny Míru Praha - Lhotka
Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha - Michle
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Modřany
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Nusle
Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla Praha - Podolí
Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České Praha - Spořilov
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Koloděje
Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých Praha - Uhříněves
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Petrovice
Římskokatolická farnost Jirny: do III. pražského vikariátu byla připojena od 1. května 2006.
1. ledna 2004 byla zrušena Duchovní správa u Nejsv. Srdce Ježíšova Praha - Malešice.
 
IV. pražský vikariát
 
Zahrnuje severovýchodní část Prahy, zhruba obvody Praha 7, Praha 8 a Praha 9, a 2 příměstské farnosti. Ve vikariátu je 17 farností, z toho 12 spravovaných přímo a 5 excurrendo. Okrskovým vikářem je Miroslav Cúth. Ve vikariátu je 39 kostelů a kaplí, působí zde 26 kněží, 2 jáhni a 4 pastorační asistenti. Sloučeny byly zatím jen tři žižkovské farnosti (sv. Roch a sv. Anna ke sv. Prokopu). Od 1. ledna 2006 byly zrušeny farnosti Klecany a Líbeznice a připojeny k farnosti Odolena Voda, která byla z podřipského vikariátu převedena do IV. pražského.
 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov, 1. ledna 2005 do ní byla sloučena Římskokatolická farnost u kostela sv. Anny Praha - Žižkov a Římskokatolická farnost u kostela sv. Rocha Praha - Žižkov 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Antonína Praha - Holešovice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Bohnice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín
Římskokatolická farnost u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha - Kobylisy
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha - Libeň
Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha - Čakovice
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Dolní Počernice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří Praha - Hloubětín
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly
Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje Praha - Kyje
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Třeboradice
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř
Římskokatolická farnost u kostela Krista Krále Praha - Vysočany
Římskokatolická kvazifarnost u kostela sv. Alžběty Praha - Kbely
Římskokatolická farnost Odolena Voda, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Klecany, Líbeznice a celá farnost byla převedena z Podřipského do IV. pražského vikariátu 
Římskokatolická kvazifarnost Praha-Na Balkáně
 
Vikariát Podřipsko
 
Ve vikariátu jsou 4 farnosti. Okrskovým vikářem je Josef Ptáček. Působí zde 5 kněží, 1 jáhen a několik pastoračních asistentů a asistentek, je zde 62 kostelů a kaplí. Farnosti byly sloučeny od 1. ledna 2006.
 
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Bechlín, Cítov u Mělníka, Černouček, Hořín, Lužec nad Vltavou, Račiněves, Vliněves, Vrbno u Mělníka
Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Charvatce, Ječovice, Nížebohy
Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Nelahozeves, Chržín, Chvatěruby, Veltrusy, Velvary, Vepřek, Zeměchy
Římskokatolická farnost Neratovice, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Hostín, Chlumín, Kojetice, Obříství
 
Vikariát Kladno
 
Ve vikariátu je 39 farností, z toho 7 spravovaných přímo a 32 spravovaných excurrendo. Okrskovým vikářem je Jaroslav Kučera. Působí zde 12 kněží, 2 jáhni (Kladno) a 2 pastorační asistenti (Slaný a Peruc). Je zde 96 kostelů a kaplí. Na slučování farností se vikariát připravuje, přitom mají být připojeny některé mimopražské farnosti z II. pražského vikariátu.
 
Římskokatolická farnost Budeč-Kováry
Římskokatolická farnost Budeničky
Římskokatolická farnost Buštěhrad
Římskokatolická farnost Družec
Římskokatolická farnost Dřetovice
Římskokatolická farnost Hobšovice
Římskokatolická farnost Hořešovice
Římskokatolická farnost Hostouň u Kladna
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov
Římskokatolická kvazifarnost u kostela sv. Mikuláše Kladno-Švermov
Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše Kladno-Vrapice
Římskokatolická farnost Klobuky v Čechách
Římskokatolická farnost Kmetiněves
Římskokatolická farnost Koleč
Římskokatolická farnost Kvílice
Římskokatolická farnost Libušín
Římskokatolická farnost Malíkovice
Římskokatolická farnost Noutonice
Římskokatolická farnost Panenský Týnec
Římskokatolická farnost Peruc
Římskokatolická farnost Pchery
Římskokatolická farnost Pozdeň
Římskokatolická farnost Radonice nad Ohří
Římskokatolická farnost Slaný
Římskokatolická farnost Slavětín nad Ohří
Římskokatolická farnost Smečno
Římskokatolická farnost Smolnice
Římskokatolická farnost Stochov
Římskokatolická farnost Středokluky
Římskokatolická farnost Svárov
Římskokatolická farnost Tuchlovice
Římskokatolická farnost Tuchoměřice
Římskokatolická farnost Tuřany
Římskokatolická farnost Unhošť
Římskokatolická farnost Vraný u Slaného
Římskokatolická farnost Vrbno nad Lesy
Římskokatolická farnost Zlonice
Římskokatolická farnost Zvoleněves
 
Vikaríát Rakovník
 
Ve vikariátu jsou 4 farnosti, všechny spravované přímo. (K 1. 1. 2004 se počet farností snížil z 26 na 4.) Okrskovým vikářem je Ján Petrovič. Působí zde 4 kněží, žádný jáhen ani pastorační asistent. Je zde 56 kostelů a kaplí.
 
Římskokatolická farnost Nové Strašecí, od 1. ledna 2004 do ní byly sloučeny farnosti Hředle, Lány, Mšec, Řevničov, Srbeč
Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka, od 1. ledna 2004 do ní byly sloučeny farnosti Děkov, Kněževes u Rakovníka, Kolešovice, Panoší Újezd, Rousínov, Senomaty, Slabce
Římskokatolická farnost Rakovník, od 1. ledna 2004 do ní byly sloučeny farnosti Kounov, Lišany, Lužná, Mutějovice, Olešná
Římskokatolická farnost Zbečno, od 1. ledna 2004 do ní byly sloučeny farnosti Bratronice, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Skryje
 
 
Vikariát Beroun
 
Ve vikariátu je 7 farností (ke sloučení došlo k 1. červenci 2006), z toho 5 je spravovaných přímo a 2 excurrendo. Okrskovým vikářem je Josef Pecinovský. Ve vikariátu je 81 kostelů a kaplí, působí zde 8 kněží a 1 jáhen.
 
Římskokatolická farnost Beroun, k 1. červenci 2006 do ní byly sloučeny farnosti Hudlice, Králův Dvůr, Loděnice u Berouna, Nižbor, Svatý Jan pod Skalou, Tetín a Železná
Římskokatolická farnost Hořovice, k 1. červenci 2006 do ní byly sloučeny farnosti Bezdědice u Hořovic, Hostomice pod Brdy, Lochovice, Mrtník a Praskolesy. 1. ledna 2007 byla připojena Římskokatolická farnost Svatá Dobrotivá-Zaječov, jejíž kostel byl změněn na klášterní.
Římskokatolická farnost Rudná-Hořelice
Římskokatolická farnost Řevnice, k 1. červenci 2006 do ní byly sloučeny farnosti Dobřichovice-Karlík, Karlštejn, Liteň, Osov, Všenory a Všeradice. Současně byla zrušena Římskokatolická farnost Karlštejn-hrad, nástupcem je Kolegiátní kapitula.
Římskokatolická farnost Tachlovice
Římskokatolická farnost Úhonice
Římskokatolická farnost Žebrák, k 1. červenci 2006 do ní byly sloučeny farnosti Borek, Cerhovice, Neumětely, Tmaň, Velíz-Kublov, Zdice.
 
Vikariát Příbram
 
Ve vikariátu je 30 farností, z toho 10 spravovaných přímo (Dobříš, Jince, Krásná Hora nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Petrovice u Sedlčan, Sedlčany, Starý Knín a všechny tři farnosti v Příbrami) a 20 excurrendo. Slučování farností se připravuje. Okrskovým vikářem je Jindřich Krink. Působí zde 16 kněží, 1 jáhen a 5 pastoračních asistentů, je zde 73 kostelů a kaplí.
 
Římskokatolická farnost Borotice
Římskokatolická farnost Dobříš
Římskokatolická farnost Dolní Hbity
Římskokatolická farnost Dublovice
Římskokatolická farnost Hluboš
Římskokatolická farnost Hřiměždice
Římskokatolická farnost Chlum u Sedlčan
Římskokatolická farnost Jesenice u Sedlčan
Římskokatolická farnost Jince
Římskokatolická farnost Kamýk nad Vltavou
Římskokatolická farnost Kosova Hora
Římskokatolická farnost Krásná Hora nad Vltavou
Římskokatolická farnost Líšnice
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Římskokatolická farnost Nechvalice
Římskokatolická farnost Obděnice
Římskokatolická farnost Obecnice
Římskokatolická farnost Petrovice u Sedlčan
Římskokatolická farnost Pičín
Římskokatolická farnost Počepice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory
Římskokatolická farnost Sedlčany
Římskokatolická farnost Starý Knín
Římskokatolická farnost Svaté Pole
Římskokatolická farnost Svatý Jan u Sedlčan
Římskokatolická farnost Trnová
Římskokatolická farnost Višňová
Římskokatolická farnost Živohošť
 
Vikariát Benešov
 
Ve vikariátu je 25 farností, z toho 9 je spravovaných přímo a 16 excurrendo. Slučování farností je očekáváno. Působí zde 9 kněží, 2 jáhni a 1 pastorační asistentka, je zde 59 kostelů a kaplí. Okrskovým vikářem je František Masařík.
 
Římskokatolická farnost Arnoštovice
Římskokatolická farnost Bělice
Římskokatolická farnost Benešov
Římskokatolická farnost Bystřice u Benešova
Římskokatolická farnost Červený Újezd
Římskokatolická farnost Chotýšany
Římskokatolická farnost Jankov
Římskokatolická farnost Kozmice u Benešova
Římskokatolická farnost Křečovice
Římskokatolická farnost Maršovice
Římskokatolická farnost Netvořice
Římskokatolická farnost Neveklov
Římskokatolická farnost Okrouhlice
Římskokatolická farnost Ouběnice
Římskokatolická farnost Popovice u Benešova
Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou
Římskokatolická farnost Postupice
Římskokatolická farnost Sedlec - Prčice
Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou
Římskokatolická farnost Václavice u Benešova
Římskokatolická farnost Vojkov
Římskokatolická farnost Votice
Římskokatolická farnost Vranov u Benešova
Římskokatolická farnost Vrchotovy Janovice
Římskokatolická farnost Vysoký Újezd u Benešova
 
Vikariát Vlašim
 
Ve vikariátu je 9 farností, z toho 8 spravovaných přímo a 1 excurrendo. Působí zde 10 kněží, 1 jáhen a 1 pastorační asistent. je zde 69 kostelů a kaplí. Před sloučením farností k 1. lednu 2008 bylo ve vikariátu 28 farností, 11 kněží a 72 kostelů. Sloučení farností proběhlo k 1. lednu 2008. Okrskovým vikářem je Jaroslav Konečný. 
 
Římskokatolická farnost Čechtice, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Borovnice, Křivsoudov a Zhoř.
Římskokatolická farnost Divišov, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Třebešice a Zdebuzeves.
Římskokatolická farnost Hrádek, od roku 2001 ve správě Kongregace kněží mariánů. K 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Radošovice a Trhový Štěpánov.
Římskokatolická farnost Keblov, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Dolní Kralovice a Snět
Římskokatolická farnost Louňovice pod Blaníkem, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Kamberk a Šlapánov
Římskokatolická farnost Veliš u Vlašimi, spravuje excurrendo vlašimský kaplan, do budoucna se s ní počítá jako s malou farností pro kněze se zdravotním omezením
Římskokatolická farnost Vlašim, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Domašín a Kondrac
Římskokatolická farnost Zdislavice, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Pravonín a Načeradec
Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou, k 1. lednu 2008 do ní byly sloučeny farnosti Kácov a Soutice
Farnosti Čestín a Petrovice II byly od 1. ledna 2008 přičleněny do farností Uhlířské Janovice ve vikariátu Kolín.
 
Vikariát Jílové
 
Vikariát nemá přirozené spádové centrum, jeho území leží bezprostředně na jih a východ od Prahy a tvoří jej tři výběžky. Ve vikariátu je 26 farností, z toho 9 spravovaných přímo a 17 excurrendo. Sloučování farností dosud neproběhlo. Působí zde 15 kněží, 2 jáhni a 2 pastorační asistenti, je zde 79 kostelů a kaplí. Okrskovým vikářem je Miroslav Malý.
 
Římskokatolická farnost Čestlice
Římskokatolická farnost Dolní Jirčany
Římskokatolická farnost Hradešín
Římskokatolická farnost Hrusice
Římskokatolická farnost Chocerady
Římskokatolická farnost Jažlovice
Římskokatolická farnost Jílové u Prahy
Římskokatolická farnost Kostelec u Křížků
Římskokatolická farnost Mnichovice
Římskokatolická farnost Mukařov
Římskokatolická farnost Ondřejov u Prahy
Římskokatolická farnost Popovičky
Římskokatolická farnost Pyšely
Římskokatolická farnost Rataje nad Sázavou
Římskokatolická farnost Říčany u Prahy
Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy
Římskokatolická farnost Slapy nad Vltavou
Římskokatolická farnost Sluštice
Římskokatolická farnost Stříbrná Skalice
Římskokatolická farnost Štěchovice
Římskokatolická farnost Tuklaty
Římskokatolická farnost Úvaly
Římskokatolická farnost Úžice u Kutné Hory
Římskokatolická farnost Velké Popovice
Římskokatolická farnost Vrané nad Vltavou
Římskokatolická farnost Zlatníky
Římskokatolická farnost Jirny byla od 1. května 2006 připojena do III. pražského vikariátu.
 
Vikariát Kolín
 
Ve vikariátu je 5 farností, všechny jsou přímo spravované. Ke sloučení (snížení počtu z 37 na 5) došlo 1. 1. 2005 a 1. 1. 2006. Působí zde 12 kněží, 2 jáhni a 2 pastorační asistentky, je zde 91 kostelů a kaplí. Okrskovým vikářem je Libor Bulín. Farnosti byly sloučeny od 1. ledna 2005, necelé tři farnosti z jílovského vikariátu byly připojeny ještě 1. 1. 2006. 
 
Dvě farnosti z vikariátu Vlašim byly k 1. lednu 2008 sloučeny s farností Uhlířské Janovice.
Římskokatolická farnost Český Brod, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Lstiboř, Přistoupim, Tismice, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Kounice, Poříčany a obce Bříství a Starý Vestec ze zrušené a rozdělené farnosti Bříství.
Římskokatolická farnost Kolín, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Křečhoř, Lošany, Nebovidy, Nová Ves I, Ovčáry, Předhradí u Nymburka, Ratboř, Solopysky, Starý Kolín, Suchdol, Velim, Veltruby
Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Konojedy u Kostelce nad Černými lesy, Kouřim, Malotice, Oleška, Svojšice u Kostelce nad Černými lesy, Vitice
Římskokatolická farnost Pečky, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Dobřichov, Plaňany, Ratenice, Skramníky
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Dolní Chvatliny, Drahobudice, Horní Kruty, Košice, Sudějov, Vavřinec, Zásmuky. Od 1. ledna 2008 do ní byly sloučeny farnosti Čestín a Petrovice II, původně z vikariátu Vlašim.
 
Vikariát Stará Boleslav
 
Ve vikariátu je 6 farností, všechny jsou přímo spravované. Okrskovým vikářem je Michal Procházka. Působí zde 12 kněží, 1 jáhen a 1 pastorační asistent. Je zde 50 kostelů a kaplí. Farnosti byly sloučeny od 1. ledna 2006.
 
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Hlavno, Předměřice nad Jizerou
Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Dřevčice, Sluhy, Svémyslice
Římskokatolická farnost Čelákovice, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Nehvizdy, Přerov nad Labem, Vyšehořovice
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Kostomlaty nad Labem, Milovice u Lysé nad Labem
Římskokatolická farnost Nymburk, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Chleby, Sadská, Veleliby, Všejany a obec Velenka ze zrušené a rozdělené farnosti Bříství.
Římskokatolická farnost Stará Boleslav, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Kostelec nad Labem, Kozly, Skorkov, Všetaty
Farnosti Klecany, Líbeznice a Odolena Voda byly od 1. ledna 2006 sloučeny a převedeny do IV. pražského vikariátu.

 

 

 

 

           

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode