Čtení na neděli

1.11.2015 - Slavnost Všech svatých – cyklus B

1.11.2015 - Slavnost Všech svatých – cyklus B Převzato z: vira.cz Když si křesťan uvědomuje svou hříšnost a chabou víru, může se cítit světcům nesmírně vzdálen. Ale svatí jsou obrácení hříšníci, jsou znamením naděje. Jsou to lidé, ve kterých zvítězil Bůh. A naše setkání s Bohem při nedělní...

25.10.2015 - 30. neděle v mezidobí – cyklus B

25.10.2015 - 30. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Dnešní neděle je někde slavena jako výročí posvěcení kostela. Pokud ale zůstaneme u textů 30. neděle v mezidobí, ponoříme se do zásadního předělu v evangeliu. Zakusíme, co znamená Boží moc, jak ji zaslibuje první čtení. Ježíš je...

18.10.2015 - 29. neděle v mezidobí – cyklus B

18.10.2015 - 29. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Dnešní neděle je tradičně zaměřena na misie. Ale texty liturgických čtení budou mít před očima jiné téma: Jaký je význam mesiánské záchrany. Co všechno to znamená a jaké to má důsledky, uvidíme ve všech textech. První čtení nás...

11.10.2015 - 28. neděle v mezidobí – cyklus B

11.10.2015 - 28. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Je mnoho věcí, které se v běžném životě snažíme splnit. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik drobných úkolů denně plníme. Je ale třeba se někdy zastavit a položit si otázku, zda je třeba je všechny plnit a zda jsou opravdu tou nejlepší...

4.10.2015 - 27. neděle v mezidobí – cyklus B

4.10.2015 - 27. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Nejednou narážíme na manželství, která se ocitla v nějaké kritické situaci. Klademe si pak otázky, zda by nebylo lepší, kdyby byla taková manželství rozvedena. Dnešní text prvního čtení a evangelia dává odpověď, resp. určitý návod....

27.9.2015 - 26. neděle v mezidobí – cyklus B

27.9.2015 - 26. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Nejednou v životě potkáváme lidi, kteří pro svoji funkci či roli chtějí sklízet přízeň a ocenění nebo s ní dokonce nakládají jako se svým majetkem. Co k tomu říká Pán? První čtení nás zavede do doby putování pouští. Evangelium do doby...

20.9.2015 - 25. neděle v mezidobí – cyklus B

20.9.2015 - 25. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Jak vypadá Božího království v našich podmínkách a v naší situaci? Taková představa se může radikálně lišit od představy Boží. Jak to ale zjistit? Dnešní texty nabízejí určité vodítko postavené na praktických událostech. Budeme...

13.9.2015 - 24. neděle v mezidobí – cyklus B

13.9.2015 - 24. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz V Ježíšově misi se setkáváme s mocnými činy a velkými divy. Ale to není celé. Kristus přišel kvůli důležitější věci – on je mesiáš! První čtení využije text Izaiáše, abychom porozuměli, co je poslání mesiáše. V evangeliu pak budeme...

6.9.2015 - 23. neděle v mezidobí – cyklus B

6.9.2015 - 23. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz Dnešní evangelium navazuje na diskusi Ježíše s farizei o tom, co je kulticky čisté a proč. Není třeba připomínat, že Ježíšův pohled na zachovávání předpisů židovského Zákona byl odlišný. Pouhý formalismus Ježíš zásadně odmítá. Proto v...

30.8.2015 - 22. neděle v mezidobí – cyklus B

30.8.2015 - 22. neděle v mezidobí – cyklus B Převzato z: vira.cz V tomto roce se během nedělí věnujeme především Markovu evangeliu. Téma této neděle by mohlo znít: Jde o předpisy nebo o smysl? Odrazí se v prvním čtení a hlavně v evangeliu. Tato otázka se netýkala jen farizeů, ale je i dnes klíčová....

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode