Kalendář akcí naší farnosti

21.03.2010 21:33

Večerní evangelizační škola

  Myslíte si, že neumíte mluvit se svým okolím o své víře, o Bohu? Od 16.dubna bude  na faře v Rakovníku  probíhat  kurz večerní evangelizační školy. Po 4 páteční večery budeme mít příležitost učit se mluvit o Bohu a svědčit o své víře. Kurz povede...
21.03.2010 21:05

Postní duchovní obnova v naší farnosti

  V sobotu 27.3. proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede P.Josef Nerad z Uhlířských Janovic. Po ranní mši svaté bude od 9:00 hodin na faře první promluva, po ní bude příležitost ke svátosti smíření. Od 10:30 bude následovat druhá promluva. Duchovní obnova bude...
16.03.2010 21:33

PRO ZAJÍMAVOST: Charita České republiky vybrala na Haiti přes 55 milionů Kč

Charita České republiky vybrala na Haiti přes 55 milionů Kč převzato z: www.radiovaticana.cz   Praha. Celonárodní sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti, kterou vyhlásili biskupové českých a moravských diecézí, vynesla přes 30 miliónů korun. Uvedla to včera na svých internetových...
07.03.2010 14:42

Přípravy na křest v naší farnosti

 Přípravy na křest v naší farnosti   V postní době se zintenzivnila příprava našich katechumenů na Svátost křtu. Na hodinách o víře se je snaží důkladně připravit P. Vojtěch. Při večerních nedělních mších svatých probíhají i skrutinia, což jsou obřady, které mají očišťovat mysl...
19.02.2010 23:48

Bezbariérový přístup do kostela snad bude do Velikonoc

Bezbariérový přístup do kostela snad bude do Velikonoc převzato z: rakovnicky.denik.cz/   Rakovník - Farní zahrada v Rakovníku doznala značných změn k lepšímu. I když nyní je pokryta sněhem, jsou už známy akce, které se zde uskuteční.    P. Vojtěch Novák     Významným...
14.02.2010 18:53

Nový arcibiskup Dominik Duka

Velice důležitou zprávou, nejen pro rakovnickou farnost, je, že novým, v pořadí již 36. pražským arcibiskupem, byl 13.2. 2010 jmenován dosavadní královéhradecký biskup Dominik Duka. Do slavnostní bohoslužby bude pražskou arcidiecézi spravovat dosavadní pražský arcibiskup M. Vlk.    foto:...
14.02.2010 18:09

Postní doba v naší farnosti

    V postní době jsme všichni zváni k horlivější účasti na liturgii a různých pobožnostech tak, abychom se více přiblížili Božímu Synu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne vstal slavně z mrtvých. I letošní postní dobu chceme prožít tak, abychom obnovili svá nitra a konali...
07.02.2010 18:17

Výročí svěcení

13.února uplyne 11 let od vysvěcení našeho P. Vojtěcha Nováka,  na kněze.  Farníci mu tímto děkují  za jeho duchovní péči a přejeme mu do dalších let hodně Božích milostí a dobré zdraví.
26.01.2010 18:40

Tříkrálová sbírka ve farnosti Rakovník v roce 2010

  Tříkrálová sbírka ve farnosti Rakovník v roce 2010   Tříkrálová sbírka v roce 2010 probíhala ve třech dnech 3. až 11. ledna. Byla prováděna dvěmi pokladničkami v Rakovníku a jednou v Lišanech.    Celkem bylo ve farnosti vybráno 20 542,- Kč. č.1 - 8 864,- Kč č.2 - 7 764,-...
25.01.2010 20:08

Sbírka v rakovnické farnosti na pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Proběhla sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Věřící z rakovnické farnosti přispěli částkou 19 697,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli. 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode