Kalendář akcí naší farnosti

23.12.2015 00:40

Požehnané Vánoce

22.12.2015 08:54

Půlnoční mše svatá a slavnost Narození Páně v kostele sv. Bartoloměje

Zveme všechny na půlnoční mši svatou z vigilie Narození Páně, která se bude konat v kostele sv. Bartoloměje ve 24.00 hodin.  Při této slavnostní mši svaté bude uvedena Missa Festiva od Víta Janaty pro sbor, varhany, trubku a tympany. Missa Festiva zazní i na  mši svaté ke slavnosti...
07.12.2015 23:09

Adventní varhanní koncert 13. 12. 2015

Pozvánka na koncert: Plakát 13.12.2015.doc (10240)  
07.12.2015 11:45

Živý růženec pokračuje v r. 2016

I v nadcházejícím roce 2016 budeme dále pokračovat v modlitbě živého růžence. Nové kartičky pro příští rok má připravené paní Martina Vinšová. V současné době je nás aktivně zapojených do této modlitby celkem 63 farníků.  Prosíme tedy ty z Vás, kdo jste zapojeni i ostatní, kteří se teprve...
06.12.2015 21:56

Otevření svaté brány v katedrále

V sobotu 12.12. se od 10.00 hodin koná  při příležitosti zahájení Svatého roku milosrdenství otevření svaté brány v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Všichni farníci z farností pražské arcidiecéze  jsou velmi zváni, neboť jde o významnou událost nového církevního roku. Bližší...
06.12.2015 10:15

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

V těchto dnech se připravujeme na slavnost Neposkvrněného  početí  Panny  Marie. Nejsvětější Trojice vybrala Pannu Marii za Matku vtěleného Božího Syna. Z  titulu tohoto jedinečného vyvolení dostala Panna Marie mimořádné milosti a byla od svého početí uchráněna od jakékoliv...
14.11.2015 19:30

Adventní duchovní obnova

V sobotu 28.listopadu proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova, kterou povede P. ThDr. Ángelo J. Scarano SSL. Zveme všechny, kdo se chcete hlouběji připravit na příchod Ježíše Krista. Bližší informace o průběhu naleznete v přiloženém plakátku: Adventní duchovní obnova.docx (12 kB)  
29.10.2015 09:03

Pomozme duším v očistci v nadcházejícím dušičkovém týdnu

1.listopadu, v den slavnosti Všech svatých odpoledne a po celý den 2.listopadu, tj. v den Památky všech věrných zemřelých, je možno získat při návštěvě kteréhokoli kostela plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba...
28.10.2015 20:18

Slavnost Všech svatých

Blíží se první  listopadový den, kdy nás Církev, jako naše matka, vybízí, abychom vzpomínali na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili. V tento den oslavujeme a vzpomínáme v modlitbě na obrovské množství mužů a žen, které Církev neuvádí...
28.09.2015 23:27

Pozvánka na poutní Mši Svatou - Blatno (okres Louny)

Srdečně Vás zveme na poutní Mši Svatou, která bude sloužena za živé i zemřelé obyvatele obce Blatno v neděli 4.10. 2015 v 15:30 hodin v kostele svatého Michaela v Blatně (okres Louny). Od 15 hodin bude tradičně varhanní minikoncert (Aleš Nosek), po mši pak posezení pro poutníky v obecním sále vedle...

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode