Varhany ve farnosti

Farnost má v současné době 4 varhaníky:

- Aleš Nosek - vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, HAMU v Praze, kde získal titul BcArt., a posléze Hochschule für Musik Regensburg (HfKM), kde mu byl udělen titul Master of Music - Orgel. Více zde: alesnosek.webnode.cz

- Blanka Nosková - vystudovala obor varhanní hry na Konzervatoři v Českých Budějovicích

- sestřička Ambrožka

- Hana Staňková

                                                                                                          

                                            

 

 

 Varhany, Rakovník, sv. Bartoloměj

 

 

Em.Š.Petr   op 94

2 manualy, pedal

 

traktura: kombinovaná = pneumaticko-mechanická
 
vzdušnice: kuželková
 
Rozsah: manuál: C-f‘‘‘ Pedál: C-d‘
 
 
Rejstříková dispozice:
   
 
I.man: II.man: Pedál:
     
Bourdon 16‘ Principál  houslový  8‘ Principálbas  16‘
Principál 8‘ Kryt jemný  8‘ Subbas     16‘
Fléta harmonická 8‘ Roh 8‘ Oktavbas       8‘
Kryt 8‘ Salicionál  8‘ Violoncelo      8‘
Gamba 8‘ Vox Coelestis 8‘  
Fléta 4´ Fugara  4‘  
Oktáva  4‘ Doublett  2 2/3  
Mixtura   2 2/3    
Cymbal  2    
     
Spojky:  I/II.man. I.man/ped II.man/ped
     
 
   
Piano,Forte,Pleno
 
Crescendový válec

 

Nahrávky z našeho kostela si můžete poslechnout zde:

Záznam koncertu A. Noska z 23. 5. 2010 u sv. Bartoloměje v Rakovníku

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode