1.listopadu - Slavnost Všech svatých

28.10.2012 18:42

V první listopadový den nás naše matka Církev vybízí, abychom vzpomínali na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili. Mnoho takových lidí uznala Církev za svaté a každý rok se na ně v určitý den vzpomíná. V tento den však oslavujeme a prosíme o pomoc onen nespočetný zástup lidí, které Církev neuvádí jmenovitě v seznamu svatořečených.Jsou to ti, kteří byli mezi námi a dokázali dokonalým způsobem odpovědět na milost, kterou od Boha dostává každý z nás, a kteří nyní kontemplují v nebi Boží tvář. Proto na ně s radostí vzpomínáme a zároveň je prosíme o přímluvu a pomoc, abychom i my dokázali žít svůj život ve snaze o dokonalost víry a lásky.

V Rakovníku bude slavnostní mše sv. v  kostele sv.Bartoloměje ve čtvrtek 1.listopadu v 18.00 hodin.

Litanie ke Všem svatým, kterou se v tyto dny můžeme modlit je zde:

Litanie ke Všem svatým.odt (19,6 kB)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode