30. výročí vydání Kodexu kanonického práva

26.01.2013 14:48

30. výročí vydání Kodexu kanonického práva

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. „Kodex jako výraz reformy požadované Koncilem“ – takový byl název konference, která se včera konala ve Vatikánu u příležitosti 30. výročí promulgace Kodexu kanonického práva. Jednodenní sympozium organizovala Papežská rada pro výklad legislativních textů. Její předseda kardinál Francesco Coccopalmerio hovořil na sympoziu o vzniku tohoto kodexu, který představoval určité novum, protože nešel ve stopách občanského práva, ale snažil se přeložit do právního a pastoračního jazyka teologické formulace Druhého vatikánského koncilu.

Kodex z roku 1983 – řekl Vatikánskému rozhlasu účastník sympozia polský biskup Tadeusz Pieronek – byl pokusem o transpozici koncilu do právnické mluvy. Nacházíme tam mnoho nových pohledů zvláště pokud jde o vizi církve jako společenství Božího lidu. Tento teologický a pastorační základ bylo třeba do kodexu zahrnout, což se částečně podařilo. A částečně i nepodařilo. Například pokud jde o trestní právo, které v kodexu z roku 1983 takřka zaniklo. Nyní se již mluví o tom, že kodex potřebuje novou reformu, protože během třiceti let se svět velice změnil v důsledku migrace a snadnější komunikaci, takže určité předpisy už zastaraly. Říkáme Ecclesia semper reformanda a kodex je nástrojem právního řádu v církvi, která se vyvíjí. A někdy je třeba učinit větší krok v širším rozsahu“ – dodal biskup Pieronek.

„Význam kanonického práva jako nástroje podporujícího svědectví víry a novou evangelizaci zdůraznil na sympoziu kardinál Bertone. Státní sekretář tlumočil účastníkům pozdrav Benedikta XVI., který se jako prefekt Kongregace pro nauku víry před třiceti podílel na vzniku kodexu. Nový kodex církevního práva představuje podle kardinála Bertoneho kontinuitu legislativní tradice církve a zároveň recepci nových aspektů, zvláště těch eklesiologických, které vyplynuly z Druhého vatikánského koncilu. Státní sekretář Apoštolského stolce pak vyjádřil naději, že sympozium přinese nové podněty k reflexi nad tímto dokumentem“.

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode