ADVENT - doba očekávání a přípravy na Kristův příchod

01.12.2013 13:58

Dnešní nedělí  začíná  nový liturgický rok a advenntní doba, doba očekávání Kristova příchodu. Po čtyři týdny nás Církev bude vybízet, abychom byli bdělí. abychom se připravovali a pozorně očekávali - vzpomínajíc na první příchod Boha na svět, narození Pána Ježíše -  jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů. Je čas. abychom se zbavili všeho, co nás vzdaluje od Boha, je čas na důkladné zpytování svědomí. Obrátit se a činit pokání je dnes potřeba více než kdy jindy. Nikdo  není z této potřeby vyňat, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení. Současné  zlo nezmizí ze světa žádným zbožným přáním a ještě méně frázemi. Hřích světa je  nejreálnější skutečnost, které se lidstvo nemůže zbavit bez skutečného obrácení.
Pravým obrácením je očištění srdce, z jehož nečistoty přichází na svět všechno sobectví, neláska, lež, násilí i války. Tento akt obrácení musí každý člověk  učinit sám. Je to svobodný osobní čin, při kterém se člověk s plnou odpovědností  smiřuje s Bohem, se světem i s lidmi.
 

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům: " Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde... Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte."  (Mk 13, 33-36)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode