Advent - doba očekávání Kristova příchodu

02.12.2017 14:11

1. adventní nedělí začíná nový liturgický rok. Po čtyři týdny se budeme připravovat a snažit se pozorně očekávat - vzpomínajíc na první příchod Boha na svět, narození Pána Ježíše -  jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů.

Je čas. abychom se zbavili všeho, co nás vzdaluje od Boha, je čas na důkladné zpytování svědomí. Činit pokání je v tento čas potřeba více než kdy jindy, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení.

 

Jan Křtitel káže v judské poušti, ale volá i do mravní pouště našeho věku: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! Sekera už je  na kořeni stromu a každý strom, které nenese dobré ovoce, bude vyťat a uvržen na  oheň."(Mt.3)

A Izaiáš volá: "Na poušti připravte cestu Hospodinu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu!"
 
Stejně zní i prosba Matky Boží při všech zjeveních - pokání, pokání, pokání.

 

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům: " Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde... Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte."  (Mk 13, 33-36)
 

 

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode