Benedikt XVI.: Boží všemohoucnost se vyznačuje milující a otcovskou svobodou

30.01.2013 22:28

Benedikt XVI.: Boží všemohoucnost se vyznačuje milující a otcovskou svobodou

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. V zaplněné aule Pavla VI. se konala generální audience, v jejímž závěru dnes Svatý pozdravil také naše krajany. Ve své katechezi Benedikt XVI. pokračoval reflexí nad prvními slovy Kréda a mimo jiné řekl:

Může nás napadnout otázka: jak je možné přemýšlet o všemohoucím Bohu, hledíme-li na Kristův Kříž? Na tuto moc zla, která dosahuje takové míry, že zabíjí Božího Syna? Chtěli bychom jistě božskou všemohoucnost podle svých myšlenkových schémat a svých přání, tedy „všemohoucího“ Boha, který řeší problémy, zasahuje, aby předešel obtížím, přemáhá nepřátelskou moc, mění chod událostí a anuluje bolest. Mnozí teologové dnes říkají, že Bůh nemůže být všemohoucí, protože by jinak nemohlo existovat tolik utrpení a tolik zla ve světě. Věřit v Boha Otce a Jeho všemohoucnost se vskutku stává pro mnohé - i pro nás - obtížným tváří v tvář zlu a utrpení. Někteří hledají útočiště v idolech a podléhají pokušení nalézt odpověď v jakési „magické“ všemohoucnosti a v jejích iluzorních slibech.

Avšak víra ve všemohoucího Boha nás nutí vydat se stezkami docela jinými a učit se poznávat, že myšlení Boha je jiné než to naše a že cesty Boží jsou odlišné od těch našich (srov. Iz 55,8) a také Jeho všemohoucnost je jiná. Neprojevuje se jako automatická či svévolná síla, ale vyznačuje se milující a otcovskou svobodou. Bůh se stvořením svobodných tvorů a darem svobody vskutku odřekl části svojí moci a propůjčil moc naší svobodě. Takto On miluje a respektuje svobodnou odpověď lásky na Svoje volání. Bůh jako Otec touží, abychom se stali jeho dětmi a jako takové žily v Jeho Synu, ve společenství, v naprosté důvěrnosti s Ním. Jeho všemohoucnost se nevyjadřuje násilím, nevyjadřuje se ničením každé protivící se moci, jak bychom si přáli my, nýbrž vyjadřuje se láskou, milosrdenstvím, odpuštěním, přijetím naší svobody a neochabující výzvou k obrácení srdce, postojem, který je pouze zdánlivě slabý.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Benedikta XVI. potom pozdravil poutníky také v naší mateřštině. Z našich krajanů byl mimo jiné přítomen také kardinál Miloslav Vlk, který přišel na generální audienci spolu s biskupy z hnutí Fokoláre, kteří se sešli na svém každoročním setkání v Castel Gandoflo:

Srdečně zdravím poutníky z České republiky. S důvěrou se odevzdejte lásce Boha Otce a jeho milosrdné spasitelné moci.(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode