Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie

13.02.2013 21:19

Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. S pochopitelnými emocemi přijali dnes dopoledne věřící Benedikta XVI. na pravidelné středeční audienci ve zcela zaplněné vatikánské audienční hale pro devět tisíc lidí. Svoji katechezi snad ani nemohl Benedikt XVI. začít jinak než krátkou reflexí svého pondělního oznámení. Již jeho první slova: „Jak všichni víte, rozhodl jsem se…“ byla přerušena bouřlivým aplausem přítomných, kteří Svatému otci projevili své city vyjadřující stejnou měrou smutek i vděčnost.

Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby, kterou mi Pán svěřil 19. dubna 2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře závažnosti takovéhoto kroku, ale stejně tak i toho, že již nejsem s to plnit petrovskou službu takovou silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev je Kristova a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s níž jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne, za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede.

Po tomto úvodu pak Benedikt XVI. přešel k samotné katechezi, která se týkala Ježíšova pokušení na poušti, o kterém pojednávalo úvodní čtení dnešní generální audience z Lukášova evangelia (4, 1-4). V samotném závěru katecheze papež řekl:

V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a dívat se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu, vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE



(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode