Benedikt XVI.: Falšování vztahu k Bohu mění i mezilidské vztahy

06.02.2013 22:32

Benedikt XVI.: Falšování vztahu k Bohu mění i mezilidské vztahy

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Do vatikánské audienční auly dnes přišlo přibližně 8 tisíc lidí na pravidelné středeční setkání se Svatým otcem. Benedikt XVI. pokračoval v cyklu svých katechezí věnovaných výkladu Vyznání víry, tentokrát o stvoření nebe a země a o stvoření lidské bytosti.

Naše otázka zní: má dnes, v době vědy a techniky ještě smysl mluvit o stvoření? Jak máme rozumět vyprávění Geneze? Bible nechce být učebnicí přírodních věd, nýbrž poskytnout porozumění autentické a hluboké pravdě věcí. Základní pravda, kterou vyprávění Geneze odhaluje, spočívá v tom, že svět není shlukem kontrastujících sil, ale má svůj počátek a stabilitu v Logu, ve věčném Rozumu Boha, který bez ustání nese celé veškerenstvo. Existuje určitý plán se světem, který se rodí z tohoto Rozumu, z Ducha Tvůrce. Věřit, že toto je základem všeho, osvěcuje každý aspekt života a dává odvahu vyrovnávat se s dobrodružstvím života v důvěře a s nadějí. Písmo nám tedy říká, že počátkem bytí a světa - naším počátkem - není iracionalita a nutnost, nýbrž rozum, svoboda a láska. V to poslední věříme.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. ZDE

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode