Benedikt XVI.: Při pokušení je ve hře víra

17.02.2013 21:21

Benedikt XVI.: Při pokušení je ve hře víra

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Na náměstí svatého Petra se z pochopitelných důvodů sešlo před polednem větší množství lidí než obvykle. Nejméně 50 tisíc věřících se shromáždilo, aby si vyslechli předposlední nedělní promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně. Papež mimo jiné řekl:

Ježíš poté, co při křtu v Jordánu obdržel „investituru“ Mesiáše - Pomazaného Duchem svatým, byl tímto Duchem veden na poušť, aby byl pokoušen ďáblem. Na počátku své veřejné služby musel Ježíš demaskovat a odmítnout falešné obrazy Mesiáše, které mu pokušitel nabízel. Těmito pokušeními jsou však také falešné obrazy člověka, které v přestrojení do příhodných, působivých a někdy dokonce dobrých návrhů svádějí lidské svědomí. Evangelisté Matouš a Lukáš představují tři pokušení Ježíše, která se liší jen zčásti svým pořadím. Jejich jádro spočívá vždy v manipulování Bohem pro vlastní zájmy, v přikládání větší důležitosti úspěchu či materiálním dobrům. Pokušitel je záludný, neponouká přímo ke zlému, ale k falešnému dobru a vydává za věrohodné, že pravou realitou je moc a to, co uspokojuje primární potřeby. Tímto způsobem se Bůh stává druhotným, je redukován na prostředek a v posledku se stává nereálným, už na něm nezáleží, zaniká. V podstatě je při pokušení ve hře víra, protože je ve hře Bůh. V rozhodujících momentech života, ale vlastně v každém okamžiku stojíme na rozcestí: chceme následovat sebe nebo Boha? Individuální zájem anebo pravé Dobro; to co je skutečně dobré?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode