Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia

24.01.2013 14:46

Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Sociální sítě – brány pravdy a víry, nové prostory evangelizace. Pod tímto názvem bylo o dnešním svátku sv. Františka Saleského, patrona novinářů, publikováno poselství Benedikta XVI. ke 47. Světovému dni sdělovacích prostředků. Ten se slaví v neděli před Letnicemi, letos to bude 12. května.

Agora, otevřené veřejné prostranství – takovéto označení přisuzuje papež sociálním sítím. Jako všechny další oblasti komunikace je utvářejí lidé, kteří se jich účastní, připomíná dále a dodává: Nejsou to pouhé platformy ke sdílení informací či myšlenek, nýbrž prostory sebesdílení. Jejich dobré a rovnovážné fungování předpokládá několik základních kritérií: úctu, ohled na soukromí, odpovědnost a oddanost pravdě.
Papež ovšem také nešetří kritikou. Poukazuje na skutečnost, že pro smysl a účinnost výrazu je při sociální komunikaci často více určující popularita, než skutečná hodnota. Popularita se zakládá na proslavenosti a je důmyslně budována pomocí „přesvědčovacích strategií“, tedy reklamy. Diskrétní hlas rozumu je často přehlušen hřmotem nadbytečných informací, píše Benedikt XVI. Proto sociální sítě nutně potřebují racionální dialog a logickou argumentaci.

Věřící lidé si stále častěji všímají, že v digitálním prostředí není možné seznámit se s radostnou zvěstí. Mnozí, kteří si ze sociální sítě vytvořili svůj existenční prostor, se nikdy s touto zásadní zkušeností nesetkali. Obeznámenost s novým jazykem komunikace tedy není vyžadována proto, abychom drželi krok s dobou. Jde spíše o to umožnit nezměrnému bohatství evangelia, aby nalezlo nové formy výrazu, které by byly schopné zasáhnout mysl a srdce každého člověka.
Věřící účastník sociální sítě nejenom sdílí svou víru, nýbrž svědčí o ní důsledností a způsobem komunikace, volbou, prioritami a názory, které jsou zcela v souladu s evangeliem, i když se o něm explicitně nehovoří. Významným způsobem sdílení víry je věnování vlastního času, ochoty a trpělivosti při komunikaci s druhými v jejich cestě za pravdou a smyslem bytí, upozorňuje Svatý otec. Sociální sítě totiž nejsou pouze nástrojem evangelizace, nýbrž i lidského rozvoje. Kontakt, který původně nastal po síti, může nezřídka dovést k osobnímu setkání, k životu ve společenství nebo účasti na pouti. Digitální svět totiž není cosi paralelního a čistě virtuálního, ale je součástí naší každodenní reality, uzavírá papež své letošní poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků.

O přítomnosti Benedikta XVI. na sociální síti Twitter se hovořilo na tiskové konferenci, která se dnes konala v tiskovém středisku Svatého stolce v souvislosti s prezentací poselství. Předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky Mons. Claudio Maria Celli nepopíral, že na twitterovou adresu Benedikta XVI. docházejí rovněž urážlivé nebo negativní komentáře:

Nebylo to pro nás překvapením. Při vstupu do takového prostředí se člověk nevyhnutelně setkává se vším – od nádherných vět po uštěpačné poznámky. V tom je riziko dialogu se současným světem. Benedikt XVI. však dává přednost své přítomnosti, než aby se jí vyhnul kvůli možným ztrátám. Také Ježíši se posmívali a ponižovali ho, a On zůstal. Papežova přítomnost je něco obdobného. Kapka rosy na poušti, která osvěží srdce.

Papežovy tvíty dnes přijímá dva a půl milionu lidí – překvapivě více než deset tisíc z nich v latině. Asi sedm procent odběratelů zpráv z adresy @Pontifex je pak zasílá dále svým přátelům. Sekretář Papežské rady pro sdělovací prostředky zároveň potvrdil autentičnost papežových tvítů a vyloučil možnost otevření jeho facebookové stránky.

Každý tvít schvaluje Svatý otec. Kdybychom spustili jeho osobní stránku, nebylo by možné zaručit takovou míru hodnověrnosti. Kladlo by to na něj příliš velké nároky,

uvedl na dnešní tiskové konferenci Mons. Paul Tighe.

(jag)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode