Českou republiku bude na inaugurační mši zastupovat Karel Schwarzenberg

18.03.2013 20:35

Českou republiku bude na inaugurační mši zastupovat Karel Schwarzenberg

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Zítřejší inaugurační mše papeže Františka, kterou bude přenášet televize Noe i Česká televize, začne v 9:30. Účastní se jí 130 státních delegací z celého světa, včetně České republiky, kterou bude zastupovat ministr zahraničních věcí, Karel Schwarzenberg. Dále 33 církevních delegací a představitelů křesťanských vyznání. Přítomni budou rovněž zástupci nekřesťanských náboženských vyznání: judaismu, islámu, buddhismu, siků a jainistů. Spolu s papežem budou koncelebrovat všichni kardinálové přítomní v Římě, východní patriarchové a vrchní arcibiskupové , sekretář kardinálského sboru a dále generální představení dvou řeholních řádů, tedy Bratří menších a Tovaryšstva Ježíšova. O. Lombardi na dnešní tiskovce také upřesnil, že mešní texty budou vzaty ze slavnosti svatého Josefa a nikoli ze specifických textů pro začátek Pontifikátu:

Je to mše slavnostního zahájení služby Papeže, který je římským biskupem, ale který slouží všeobecné církvi. Petrovská služba je služba pro celou církev. Touto mší tedy slavnostně tato služba začíná. Petrovská služba se pojí ke svatému Petrovi a celý obřad proto začne ve středu baziliky pod hlavním oltářem, tedy u hrobu svatého Petra a bude pokračovat na náměstí, které je podle tradice místem mučednictví svatého Petra, protože na tomto území se nacházel Neronův cirk. Zítra tedy budeme slavit mši u hrobu a místa mučednictví svatého Petra, jehož je papež nástupcem.

Řekl O. Lombardi a dodal, že spolu s papežem budou u hrobu prvního z apoštolů také patriarchové a vrchní arcibiskupové katolických církví východních obřadů. Mše svatá začíná v 9:30, ale ještě před tím v 8:45 Svatý otec pozdraví přítomné na Svatopetrském náměstí. Potom se odebere do baziliky, kde se v sakristii, poblíž piety, připraví ke slavnostní bohoslužbě, která, jak už bylo řečeno začne u hrobu sv. Petra.

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode