Nanebevstoupením Páně začíná příprava na slavnost seslání Ducha Svatého

25.05.2017 10:07

Dnešní slavností Nanebevstoupení Páně  začíná devítidenní doba očekávání a přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Po svém utrpení a zmrtvýchvstání se Pán Ježíš ještě 40 dní zjevoval apoštolům a mluvil s nimi o Božím království, o poslání apoštolů a celé  Církve  pokračovat do konce světa v Jeho díle. V den svého nanebevstoupení řekl Pán Ježíš apoštolům:

„až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzálémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“. Když jim to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. (Sk 1, 8-9 )

Stejně jako apoštolové a Panna Marie, kteří se vrátili do Jeruzaléma, aby očekávali příchod Ducha Svatého, i my se v těchto dnech intenzivně připravujme na slavnost seslání Ducha Svatého, abychom spolu s celou církví mohli pokračovat v Kristově díle a učili se přijímat a odpovídat na podněty a vnuknutí Ducha Svatého.

Pomáhat nám může tato svatodušní litanie:

Litanie k Duchu Svatému.doc (23 kB)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode