DOMINIK DUKA - ŽIVOTOPIS

15.02.2010 19:46

 DOMINIK DUKA

čerpáno z: www.osobnosti.cz
 
 
 
ThLic. Dominik Duka OP
- původním jménem Jaroslav Duka
- * 26. dubna 1943 Hradec Králové
- dominikánský duchovní
- 36. arcibiskup pražský a primas český (jmenován 13. února 2010)
- Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů (1986–1998)
- 24. biskupem královéhradeckým (1998–2010) 
- apoštolským administrátorem litoměřické diecéze (2004–2008)
 
studoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a bezprostředně po maturitě pracoval v továrně ZVU, kde se vyučil strojním zámečníkem. Po absolvování základní vojenské služby mohl roku 1965 začít studovat teologii v Litoměřicích. V lednu 1968 byl přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů. 22. června 1970 byl kardinálem Štěpánem Trochtou vysvěcen na kněze.
 
Nejprve působil v pohraničních farnostech pražské arcidiecéze (Chlum sv. Maří nad Ohří, Jáchymov, Nové Mitrovice. Roku 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V této době se také stává novicmistrem řádu dominikánů a pracuje spolu s Metodějem Habáněm na možnostech formace členů řádu, později se stává magistrem kleriků a vikářem provinciála. Tato činnost končí odsouzením roku 1981 a pobytem ve vězení. Až do roku 1989 pracuje v Plzni jako rýsovač.
 
Znak biskupa Dominika DukyRoku 1986 byl ustanoven provinciálem Českomoravské dominikánské provincie. Po roce 1990 nadále působí jako provinciál dominikánského řádu a vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vykonával též úřad předsedy Konference vyšších řeholních představených. 6. června 1998 byl jmenován biskupem v Hradci Králové a 26. září téhož roku vysvěcen. 4. listopadu 2004 byl jmenován též apoštolským administrátorem litoměřické diecéze.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode