Ekumenická slavnost v Týdnu modliteb

16.01.2014 00:58

Ekumenická slavnost v Týdnu modliteb

Převzato z: apha.cz

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR zvou na Ekumenickou slavnost, která proběhne za účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 20. ledna 2014 v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích od 18.00 hodin.

Bohoslužbě předsedá pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference. Kazatelem bude předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC Daniel Fajfr. Týden modliteb za jednotu křesťanů se letos koná od 18. do 25. ledna 2014. Tématem je otázka apoštola Pavla „Je snad Kristus rozdělen?“ (1K 1,13).

Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají až do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu.

V "Dekretu o ekumenismu" vydaném během Druhého vatikánského koncilu (roku 1964) se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci. (Aleš Pištora)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode