Farní pouť do Mariazell a Heiligenkreuz - INFO O DESTINACÍCH

18.09.2010 15:42

MARIAZELL

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Mariazell je město ležící v rakouské spolkové republice Štýrsko, které je největším poutním místem Rakouska a jednou z nejvýznamnějších mariánských svatyní střední Evropy. Podle pramenů bylo poutní místo Mariazell založeno 21. prosince 1157. Mariazellu se podle v tamější bazilice uchovávané sošky Panny Marie ze 13. století někdy přezdívá Magna Mater Austriae (č. Velká Matka Rakouska). Statut města získal Mariazell až v roce 1948. V posledních letech dochází k obnovování tradice pěších poutí do Mariazell i z Česka.

 
Bazilika
 
Dnešní bazilika bývala ještě v 17. století kostelem, jenž byl stavebním dílem známého italského stavitele Domenica Sciassia. Císař Karel VI. dal městu jako děkovný dar hlavní oltář, který byl postaven v roce 1692 (posvěcen v roce 1704) na základě plánu Johanna Bernharda Fischera von Erlach. Na oltáři pro milostnou sochu, který navrhl Joseph Emanuel Fischer, je umístěna Madona, jež trůní s Ježíškem posazeným na klíně. Pravděpodobný vznik sochy je odhadován ještě před rokem 1300. Kostel byl povýšen na baziliku v roce 1907.
 
HEILIGENKREUZ
 
 
 
Heiligenkreuz je dolnorakouská obec ve Vídeňském lese v okrese Baden u Vídně. Poštovní adresa je Heiligenkreuz im Wienerwald (do dubna 2003: Heiligenkreuz bei Baden).
Podle evidence obyvatel je ke dni 1. dubna 2009 1490 trvale bydlících obyvatel. Známý je klášter Heiligenkreuz (s „Papežskou filozoficko-teologickou vysokou školou Benedikta XVI. – Heiligenkreuz“).
 
 
Náboženství
Velká většina obyvatel (76,4 %) je římskokatolického vyznání. Druhou nejpočetnější skupinou věřících je islám (4,7 %) a následuje evangelická církev (4,1 %). K pravoslaví se hlásí 2,2 % a bez vyznání je 9,6 % obyvatel.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode