Kardinál Müller o trilogii Josepha Ratzingera

21.03.2014 20:57

Kardinál Müller o trilogii Josepha Ratzingera

Převzato z: radiovaticana.cz

Vatikán. Trilogie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. o Ježíši z Nazareta není studií soukromého teologa, který propaguje vlastní vědecké hypotézy, ani dokumentem papeže v jeho učitelském úřadu - píše prefekt Kongregace pro nauku víry a zároveň editor sebraných spisů Josepha Ratzingera v článku zveřejněném ve vatikánském deníku Osservatore Romano. Žánr definuje sám autor. Nejde ani o kristologii ani o popis Ježíšova života, nýbrž o pojednání o tajemstvích Ježíšova života, vedené hermeneutikou víry a zároveň i historickými důvody, které jsou v této víře nezbytně obsaženy.

Kardinál Gerhard Müller zdůrazňuje Benediktovo odmítání cézury mezi historickým Ježíšem a Ježíšem víry. Dnešní dogmatická kristologie si uvědomuje nerozlučnou provázanost dějin a transcendence, jejímž konstitutivním prvkem je právě Kristova událost, dosvědčená v evangeliích. Jedině transcendentální historická reflexe dokáže překonat protiklad subjektu a objektu, dějin a dogmatu, Ježíše dějin a Krista víry.

Jednota Ježíše s Bohem byla součástí prvotního vyznání víry, lze ji nalézt jak v jejím hlásání tak v Ježíšově životě před událostí vzkříšení. Přesto zůstává pouze přirozenému poznání učedníků nepřístupná – a je tedy zřejmé, že odvisí od působení Ducha svatého, jenž je darem Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého Ježíše, který se vrátil k Otci.

Jak zdůrazňuje kardinál Müller už v nadpisu svého článku, v trilogii Benedikta XVI. vystupuje na scénu hlavní protagonista, který neodpovídá vivisekci prováděné vědeckou exegezí, nýbrž odpovídá aktuální přitomnosti Ježíše v životě církve, nesené tradicí svědků v nepřetržitém řetězci od Petra přes jeho další následovníky – píše prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Müller.

(job)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode