Kardinálský sbor zakončil své porady

11.03.2013 19:48

Kardinálský sbor zakončil své porady

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. V nové synodní aule dnes kardinálské kolegium uzavřelo svá poradní shromáždění před nadcházejícím konkláve, informoval O. Federico Lombardi. Ředitel Tiskového střediska Svatého stolce na pravidelném brífinku sdělil také řadu podrobností k průběhu příštích dvou dní:

Dnešní dopolední generální kongregace byla v pořadí desátá, přítomno na ni bylo 152 kardinálů. Na jejím začátku byli vylosováni noví členové partikulární kongregace, která plní svůj úřad i během konkláve. Kardinálu komořímu budou se záležitostmi praktické povahy příští tři dny pomáhat kardinálové volitelé Naguib za biskupský stupeň, kard. Ouellet za kněžský stupeň a kard. Monterisi za jáhenský stupeň. Pokud by konkláve trvalo déle než tři dny, přistoupí se k novému losování.

Mnozí z Otců kardinálů ještě žádali o možnost hovořit před kardinálským sborem. V průběhu dnešního dopoledne jich vystoupilo celkem 28, čímž podle odhadu vatikánského tiskového mluvčího v diskusi vystoupilo celkem 161 kardinálů.

Jedním z dnešních témat byla otázka Institutu náboženský děl. O Vatikánské bance krátce referoval kard. Bertone, který je předsedou kardinálské dozorčí rady. Převládajícím námětem těchto posledních vystoupení však byla očekávání, která kolegium vkládá do budoucího Svatého otce – tedy nástin jeho profilu a to, co se od něj čeká.

O. Lombardi poté zopakoval, že dnes večer proběhne v Paulínské kapli Apoštolského paláce přísaha všech osob, kteří budou mít kromě kardinálů volitelů přístup za hranice konkláve. Přísahu složí do rukou kardinála komořího asi 90 lidí:

V pořadí důležitosti jsou to sekretář kardinálského kolegia – sám není kardinál, ale pomáhá kardinálům volitelům jako sekretář volebního shromáždění. Dále papežský ceremonář s dalšími ceremonáři, řeholníky a řeholnicemi, kteří odpovídají za papežskou sakristii v konkláve. Přísahu složí řeholníci, kteří budou k dispozici ke zpovědím; lékaři a zdravotníci; personál zajišťující chod jídelny a úklid v Domě sv. Marty, zaměstnanci technických služeb; řidiči minibusu, který bude kardinály převážet z ubytovny do Apoštolského paláce; bezpečnostní složky Švýcarské gardy a Vatikánské stráže. Zavazují se k mlčenlivosti a k tomu, že nebudou pořizovat žádné obrazové ani hlasové záznamy tak, jak to předpokládá apoštolská konstituce o volbě papeže (Universi Dominici Gregis, čl. 43 a násl.).

Zítra v deset hodin dopoledne budou Otcové kardinálové slavit mši sv. za volbu papeže (Missa pro eligendo Romano Pontifice). S děkanem kardinálského kolegia kard. Sodanem budou koncelebrovat všichni kardinálové, tedy nikoliv pouze volitelé, upřesnil O. Lombardi.

Zeptal jsem se Mons. Palombelly – sbormistra papežského sboru Sixtinské kaple, zda by nás chtěl upozornit na něco zvláštního z hudebního hlediska. Doporučil naší pozornosti Palestrinovo moteto, které zazní při ofertoriu. Jinak to bude mše, které se budeme všichni zbožně účastnit. Věřící mohou přijít bez lístků, vstup je volný až do zaplnění baziliky.

Zítřejší liturgie bude také posledním okamžikem, který budou sledovat a přenášet sdělovací prostředky. Dosud se jich u Svatého stolce akreditovalo 5600, zaznělo na dnešní tiskové konferenci. Odpolední vstup do konkláve ve slavnostním procesí, pokračoval O. Lombardi, podrobně popisuje dokument Ordo Rituum Conclavis. Společně s apoštolskou konstitucí o volbě papeže a breviářem tento dokument každý kardinál volitel najde na svém místě v Sixtinské kapli. Ředitel Tiskového střediska pak informoval o tom, co se bude dít po úspěšné volbě papeže:

Letos se předpokládá jedna novinka, která však má podle mého názoru velký význam. Nově zvolený papež, když vyjde ze Sixtinské kaple cestou na balkon Vatikánské baziliky míjí Paulínskou kapli. Tady se zastaví před svatostánkem k tiché osobní modlitbě a teprve potom bude pokračovat, aby z lodžie pozdravil věřící a udělil první apoštolské požehnání městu Římu a světu. Požehnání “Urbi et Orbi” je spojeno s plnomocnými odpustky, které ohlašuje kardinál protodiákon. Při posledním konkláve trvalo asi tři čtvrtě hodiny od bílého dýmu a vyzvánění svatopetrských zvonů, než kardinál protodiákon ohlásil volbu. Dalších deset minut pak, než na balkon vyšel Benedikt XVI. Pokud se nový papež usebere v modlitbě, bude mu to možná trvat o něco déle...,

upozornil O. Lombardi. V závěru tiskové konference vyvrátil přesvědčení, že nový Petrův nástupce musí sloužit inaugurační mši sv. pouze v neděli.

Mnozí se znepokojují tím, zda inaugurační mše sv. bude příští neděli. Nevíme, jak dlouho bude trvat konkláve, a nemůžeme to tudíž potvrdit. Neexistuje však žádné přikázání, podle kterého by tato mše měla být pouze v neděli. Může být v pondělí, úterý či středu – podle trvání konkláve a dostatečné časové rezervy pro příjezd delegací, které chtějí přijet. Datum inaugurační mše sv. bude oznámeno vzápětí po volbě papeže.

Uzavřel O. Lombardi dnešní tiskovou konferenci.

(jag)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode