Květná neděle v pražské katedrále

10.04.2014 21:36

Květná neděle v pražské katedrále

Převzato z: apha.cz

Na Květnou neděli 13. dubna 2014 požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v 10.00 hodin palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyjde průvod s chlapcem na oslíku v čele do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se koná mše svatá. Zazní zpívané pašije podle sv. Matouše.

Odpoledne od 15.00 hodin se ve Svatovítské katedrále budou poprvé konat pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí představí tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hudba Jaroslava Krčka v provedení souboru Musica Bohemica. Režie Václav Lautner. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka chce pašijové hry počínaje letošním rokem v katedrále sv. Víta pořádat každoročně.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, totiž připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté. (Aleš Pištora)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode