Mezinárodní konference o obnově liturgie na Papežské univerzitě Santa Croce

27.06.2013 21:09

Mezinárodní konference o obnově liturgie na Papežské univerzitě Santa Croce

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Řím. Dvoudenní mezinárodní konference o obnově liturgie proběhla na Papežské univerzitě Santa Croce. Mezi 350 účastníky byli čtyři kardinálové, včetně prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinála Antonia Cañizarese Llovery. Rok víry a půl století od II. vatikánského koncilu se stal příležitostí k úvahám nad novým liturgickým hnutím, které by navázalo na předkoncilní snahy o obnovu liturgie, jak pro náš rozhlas vysvětlil jeden z organizátorů konference, P. Alcuin Reid:

Především chceme vyjádřit uznání Benediktu XVI. za všechno, co jako kardinál a papež učinil pro obnovu liturgie a pro nastolení některých otázek, které s ní souvisejí. Někteří toto jeho úsilí nazývají novým liturgickým hnutím. Jde nám o to, aby se liturgie sloužila v celé své plnosti a kráse, s náležitou důstojností. Chceme ukázat, že liturgie stojí v centru poslání a života Církve. Je-li sloužena dobře, buduje základy vskutku křesťanského života i nové evangelizace. Pokud liturgii nesloužíme tak, jak nám ji církev předkládá a jak žádá, abychom ji sloužil, pak - jak napsal Benedikt XVI. v exhortaci Sacramentum caritatis – našemu duchovnímu životu chybí správný pokrm, nesetkáme se v liturgii s Kristem. Projeví se to na našem křesťanském životě a také na schopnosti být či nebýt evangelizátory 21. století.

Řekl Vatikánskému rozhlasu organizátor mezinárodní konference o obnově liturgie, P. Alcuin Reid. Ten dále poukázal na to, že zmíněné obnovné liturgické hnutí i přes svoji zjevnou náklonnost k tradiční liturgii nevede a nechce vést žádnou „kulturní válku“ za její výlučnost. Přiznal také, že mezi stoupenci starší latinské liturgie se vyskytují určité excesy přílišného lpění na druhotných detailech.

Také na nedávné tiskové konferenci prezentující přípravu druhé pouti milovníků tradiční liturgie do Říma ve dnech 24.-27. října se postavili její organizátoři výslovně proti jakýmkoli snahám vytvářet nějakou opozici v církvi. „Papež František má velký zájem o všechno, co může obnovit a omladit tvář církve,“ řekl don Claude Barthe, kaplan zmíněné pouti, konané na poděkování za Summorum pontificum, kterým Benedikt XVI. liberalizoval starší latinskou liturgii. A jak se zdá, dodal, „tento papež, který přišel zdaleka, dobře chápe, jaké síly jsou v našem bezčasém evropském katolicismu opravdu živé.“

(job)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode