Modleme se za jednotu křesťanů

14.01.2013 21:05

V následujících dnech, v týdnu modliteb za jednotu křesťanů - od  pátku 18.ledna, tj.v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. v den svátku Obrácení svatého apoštola Pavla  - se budeme intenzivněji  modlit za jednotu křesťanů, za to, aby se splnila touha samotného Pána Ježíše, kterou vyslovil při poslední večeři: Ut omnes unum sint - Ať všichni jsou jedno (Jn 17,21).

Modlíme se s mnoha lidmi na celém světě, abychom všichni tvořili jedno: jedno stádo pod vedením jednoho pastýře, aby se už nikdy neodloučila od kmene  Církve žádná větev.  Pán Ježíš nezaložil mnoho církví, ale jen jedinou Církev a tuto jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev svěřil Petrovi, aby byl jejím pastýřem, pověřil jeho a ostatní apoštoly, aby ji vedli a šířili a navěky vytýčil Církev jako sloup a oporu pravdy.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev…

Kolikrát jsme už ve svém životě těmito slovy vyznali svou víru!

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů se budeme každý den po mši svaté modlit litanie za jednotu křesťanů. Ti, kteří nemohou být každý den na mši svaté se mohou tyto litanie pomodlit sami:

Litanie za jednotu křesťanů.doc (22 kB)

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode