Modleme se za jednotu křesťanů

18.01.2014 11:16

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev…

Kolikrát jsme už ve svém životě těmito slovy vyznali svou víru!

Dnes, v den  památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. v den svátku Obrácení svatého apoštola Pavla  - jsme se začali  intenzivněji  modlit za jednotu křesťanů, za to, aby se splnila touha samotného Pána Ježíše, kterou vyslovil při poslední večeři: Ut omnes unum sint - Ať všichni jsou jedno (Jn 17,21).

Sjednoťme se  v modlitbě s papežem, biskupy, katolíky na celém světě i s našimi odloučenými bratry. Modleme se s mnoha lidmi na celém světě, abychom všichni tvořili jedno: jedno stádo pod vedením jednoho pastýře, aby se už nikdy neodloučila od kmene  Církve žádná větev.  Pán Ježíš nezaložil mnoho církví, ale jen jedinou Církev a tuto jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev svěřil Petrovi, aby byl jejím pastýřem, pověřil jeho a ostatní apoštoly, aby ji vedli a šířili a navěky ji vytýčil jako sloup a oporu pravdy.

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů se budeme každý den po mši svaté modlit litanie za jednotu křesťanů. Ti, kteří nemohou být každý den na mši svaté se mohou tyto litanie pomodlit sami: 

Litanie za jednotu křesťanů.doc (22 kB)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode