Modleme se za jednotu křesťanů

17.01.2016 16:00

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev…

Kolikrát jsme už ve svém životě těmito slovy vyznali svou víru!

Od zítřka 18.1. -  v den  památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj. do dne svátku Obrácení svatého apoštola Pavla  - se začneme  intenzivněji  modlit za jednotu křesťanů, za to, aby se splnila touha samotného Pána Ježíše, kterou vyslovil při poslední večeři: Ut omnes unum sint - Ať všichni jsou jedno (Jn 17,21).

Že Pán Ježíš založil jen jednu Církev, víme i z dalších jeho slov: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále založím svou Církev..." (Mat. 16, 18), mluvil tedy o jediné Církvi. Jindy řekl: "Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř." (Jan 10, 16).

Církev Pána Ježíše je jednotná, neboť má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu.Od pradávna se snažili papežové přivést všechny zbloudilé křesťany k jednotě svaté víry v pravé Církvi.

Sjednoťme se  v modlitbě s papežem, biskupy, katolíky na celém světě i s našimi odloučenými bratry. Modleme se s mnoha lidmi na celém světě, abychom všichni tvořili jedno: jedno stádo pod vedením jednoho pastýře, aby se už nikdy neodloučila od kmene  Církve žádná větev.  Pán Ježíš nezaložil mnoho církví, ale jen jedinou Církev a tuto jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev svěřil Petrovi, aby byl jejím pastýřem, pověřil jeho a ostatní apoštoly, aby ji vedli a šířili a navěky ji vytýčil jako sloup a oporu pravdy.

Na pomoc našim modlitbám nám může být tato litanie za jednotu křesťanů:

Litanie za jednotu křesťanů.doc (22 kB)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode