Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie

30.11.2010 07:48

Novéna je devítidenní pobožnost, která svým obsahem může být prosebná nebo přípravná na větší svátky. Původ této pobožnosti lze hledat v Písmu svatém. Ve Skutcích apoštolů čteme, že se apoštolové spolu s Pannou Marií po devět dní připravovali na příchod Ducha Svatého (Sk. 1, 13-14).

Novéna, jako každá jiná pobožnost, má být skutečným povznesením srdce člověka k Bohu. Aby přinesla hojnost milostí a duchovních užitků, má se konat v duchu pokání, s čistým srdcem a usebranou myslí. Po devět dnů rozjímáme modlitbou o tajemství Neposkvrněného Početí Panny Marie a vstupujeme do niterného rozhovoru s Bohem. V této době je vhodné vykonat i svatou zpověď.

Od 30. listopadu tedy můžeme touto novénou svěřit naši farnost pod ochranu  Mateřského Srdce Panny Marie.  Novénu se můžeme modlit soukromě či společně v rodinách. Novéna není náročná a může se ji modlit opravdu každý.

 Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie.doc (53 kB)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode