O vztahu víry a dárcovství orgánů

24.10.2014 09:22

O vztahu víry a dárcovství orgánů

Převzato z: apha.cz

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájí 29. října 2014 v pražském IKEM konferenci o etických otázkách dárcovství orgánů. V Den památky zesnulých na ni 2. listopadu od 10.00 hodin naváže zádušní mše svatá za zemřelé dárce orgánů, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Mši svatou bude ve svatovítské katedrále sloužit kardinál Duka v úctě ke všem dárcům orgánů a jejich rodinám, díky nimž dar života dostaly stovky nemocných. Darování orgánů ovšem v Česku stále není chápáno jako dar života bližnímu a počet pacientů čekajících na záchranu života transplantací narůstá. Na rozdíl od dárců, jejichž počet stagnuje. Důvody jsou jak medicínské, či zdravotně-ekonomické, tak i osobní. I když víra či náboženství není mnohdy hlavním důvodem odmítavého přístupu rodiny, ctít individualitu každého pozůstalého s ohledem na jeho víru nebo přesvědčení je jednou z hlavních podmínek úspěšného dárcovství.

Papež Jan Pavel II. k darování orgánů ve své řeči k účastníkům XVIII. mezinárodního kongresu Transplantační společnosti v Římě v roce 2000 mimo jiné řekl: „Transplantace se postupně ukázaly jako platný prostředek k dosažení prvořadého cíle veškeré medicíny, jímž je služba lidskému životu. Právě proto jsem ve své encyklice Evangelium vitae naznačil, že jednou z cest rozvíjení autentické kultury života „je darování orgánů, provedené eticky přijatelným způsobem, proto, aby šanci na zdraví, ba i život samotný, dostali nemocní, kteří někdy již jinou naději nemají“ (čl. 86).“ Více na www.ikem.cz. (Aleš Pištora)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode