Papež František: Bůh nás má rád jako opravdový tatínek - říká nám Duch svatý

08.05.2013 20:19

Papež František: Bůh nás má rád jako opravdový tatínek - říká nám Duch svatý

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Generální audience Svatého otce nepřestává přitahovat značné zástupy lidí. Dnes se jich na Svatopetrském náměstí a náměstí Pia XII. sešlo přibližně 100 tisíc. Papež František jako obvykle na začátku v 10:30 projížděl bílým džípem uličkami mezi jednotlivými sektory vyhrazenými pro účastníky, aby se pozdravil s věřícími zblízka, zvláště s dětmi, postiženými a nemocnými. Došlo opět i na výměnu solidea, tedy bílé papežské pokrývky hlavy, kterou si Petrův nástupce – podle zvyku papeže Pia XI., Pia XII. i Jana XXIII. - vyměňuje s těmi, kdo si ji přinesou na generální audienci a podaří se jim přiblížit se na dosah k trase papežského vozu.
Dnešní katechezi věnoval Svatý otec třetí božské osobě, tedy Duchu svatému, a v samotném závěru řekl:

To je ten drahocenný dar, který Duch svatý vnáší do našich srdcí: samotný život Boží, život pravých dětí, vztah důvěrnosti, svobody a důvěry v Boží lásku a milosrdenství; dar, jehož účinkem je také nový pohled na druhé, blízké i vzdálené, kteří jsou viděni vždycky jako bratři a sestry v Ježíši a ke kterým je třeba chovat úctu a mít je rád. Duch svatý nás učí dívat se Kristovýma očima, žít životem Kristovým, chápat život, jak jej chápal Kristus. Proto živá voda, kterou je Duch svatý, tiší žízeň našeho života, protože nám říká, že jsme milováni Bohem jako děti, můžeme mít Boha rádi jako Jeho děti a můžeme s Jeho milostí žít jako děti Boží, jako Ježíš. Nasloucháme však Duchu svatému? Co nám říká Duch svatý? Říká nám: Bůh tě miluje, má tě rád. A my? Máme rádi Boha a druhé jako Ježíš? Nechme se vést, nechme se vést Duchem svatým. Nechme Jej, aby nám promluvil do duše a řekl: Bůh je láska a neustále nás očekává, On je Otec a má nás rád jako opravdový tatínek, miluje nás doopravdy. A toto říká srdci jedině Duch svatý. Slyšme Ducha svatého, naslouchejme Duchu svatému a jděme vpřed touto cestou lásky, milosrdenství a odpuštění.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papeže Františka je ZDE

Po katechezi, kterou pronáší Svatý otec italsky, čte speaker jako obvykle její souhrny v dalších jazycích, tedy francouzsky, anglicky, německy, španělsky, portugalsky, polsky a arabsky a Petrův nástupce připojuje krátký italský pozdrav, který je speakerem vzápětí přetlumočen. Výjimku tvoří jen souhrn katecheze a pozdrav ve španělském jazyce, které pronáší přímo Svatý otec.

Na dnešek připadá liturgická připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, která je patronkou Argentiny, ctěnou v největším mariánském poutním místě v Lujan nedaleko Buenos Aires. Proto byla kopie tamější milostné sošky umístěna dnes v dějišti generální audience, na nádvoří před bazilikou. Papež František ve španělském pozdravu tuto okolnost připomněl a požádal přítomné krajany o potlesk pro Madonu z Lujan.

Po závěrečném pozdravu nejpočetnější skupiny věřících, kterou tvoří italsky mluvící, pak papež František uvedl závěrečnou recitaci modlitby Páně těmito slovy:

Dříve než se budeme modlit Otče náš, připomeňme si, že máme naslouchat Duchu svatému, který je v nás, a slyšet ho. Co nám říká? Že Bůh je dobrý, že Bůh je Otec, že nás Bůh má rád a že nám vždycky odpustí. Naslouchejme Duchu svatému.

Po společné modlitbě Otče náš, pak Petrův nástupce všem požehnal.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode