Papež František: Bůh nikoho neodsuzuje, pouze miluje a zachraňuje

30.03.2013 20:37

Papež František: Bůh nikoho neodsuzuje, pouze miluje a zachraňuje

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Řím. Pobožností křížové cesty u římského Kolosea se tradičně končí Velký pátek ve věčném městě. Atmosféra mimořádné usebranosti a společného rozjímání několika tisíců věřících patří k nezapomenutelným římským prožitkům památky Umučení Páně. Hodinu a dvacet minut trvající pohroužení do meditací nad zastaveními křížové cesty zakončil papež František krátkou promluvou, v níž nejprve poděkoval za účast všem přítomným i těm, kteří se jí účastnili pomocí sdělovacích prostředků, přičemž zmínil zvláště nemocné a staré lidi. Potom Svatý otec pokračoval:

Nechci přidávat mnoho slov. V této noci musí znít jediné slovo, kterým je samotný kříž. Někdy se nám zdá, že Bůh na zlo neodpovídá a setrvává v mlčení. Ve skutečnosti ale Bůh promluvil, odpověděl a jeho odpovědí je Kristův kříž: Slovo, kterým je láska, milosrdenství, odpuštění. Je také soudem: Bůh nás soudí tím, že nás miluje. Pamatujme si: Bůh nás soudí tím, že nás miluje. Pokud Jeho lásku přijmu, jsem spasen, pokud odmítnu, jsem odsouzen, nikoli od Něho, ale sebou samým, protože Bůh nikoho neodsuzuje, On pouze miluje a zachraňuje.
Drazí bratři, slovo kříže je také odpovědí křesťanů na zlo, které dále působí v nás a kolem nás. Křesťané musí odpovídat na zlo dobrem a tím, že na sebe berou kříž jako Ježíš. Tento večer jsme vyslechli svědectví našich bratří z Libanonu, kteří připravili krásné meditace a modlitby. Ze srdce jim děkujeme za tuto službu a zvláště za svědectví, které nám podávají. Viděli jsme to během návštěvy papeže Benedikta v Libanonu, kde jsme spatřili krásu a sílu zdejšího křesťanského společenství i přátelství mnoha muslimských a četných dalších bratří. Bylo to znamení pro Blízký východ a celý svět: znamení naděje.
Pokračujme v křížové cestě každodenního života. Kráčejme cestou kříže, kráčejme a nesme v srdci toto slovo lásky a odpuštění. Kráčejme a očekávejme Zmrtvýchvstání Ježíše, který nás tolik miloval. Celý je láskou.

Řekl papež František na závěr pobožnosti křížové cesty u římského Kolosea.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode