Papež František: Církev nemá strach vstoupit do tmy našich duší a svědomí

18.09.2013 12:06

Papež František: Církev nemá strach vstoupit do tmy našich duší a svědomí

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Náměstí svatého Petra zaplnilo dnes dopoledne přibližně 60 tisíc lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience Svatého otce. Petrův nástupce ve své katechezi pokračoval v tématu, které začal minulý týden a věnoval se obrazu církve jakožto matky, mimo jiné řekl:

„Když dítě roste, dospívá, volí si svoji cestu, přijímá svoji zodpovědnost, jde si po svých, dělá, co chce, a někdy se stane, že sejde z cesty, stane se nehoda. Matka vždycky v každé situaci má trpělivost dál svoje děti doprovázet. Nutí ji k tomu síla lásky. Matka dovede diskrétně a s jemnocitem sledovat, jak děti jdou, a když se zmýlí, vždycky je umí také pochopit, být nablízku a pomoci jim. V mojí vlasti říkáme, že matka umí „dar la cara“.
Co to znamená? Znamená to, že matka, umí „nastavit tvář“ za svoje děti, vždycky je brání. Myslím na matky trpící kvůli dětem, jež jsou ve vězení nebo v obtížných situacích. Nikdy nezkoumají jejich vinu či nevinu, ale stále je milují, nezřídka snášejí ponižování, ale nebojí se a nikdy se nepřestanou obětovat.
Taková je církev. Je milosrdnou matkou, která chápe a snaží se vždycky pomáhat a povzbuzovat, nikdy nezavírá brány domu před dětmi, které se zmýlily anebo se mýlí; nesoudí, ale nabízí Boží odpuštění, nabízí svoji lásku, jež znovu zve na cestu děti, které spadly do hluboké propasti; matka nemá strach vstoupit do jejich temnot, aby jim dala naději. Církev nemá strach vstoupit do naší temnoty, jsou-li v tmách naše duše a svědomí, aby nám dodala naději. Církev je totiž matka.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze je ZDE

V závěru generální audience pak Svatý otec obrátil pozornost k aktuálnímu dění:

Na 21. září každoročně připadá „Mezinárodní den pokoje“ vyhlašovaný Organizací spojených národů. Světová rada církví vybízí svoje členy, aby se v tento den modlili za mír. Zvu katolíky celého světa, aby se s ostatními křesťany spojili a nadále vyprošovali od Boha dar míru těm nejvíce zkoušeným místům na naší planetě. Kéž pokoj, dar Ježíšův, stále přebývá v našich srdcích a vede úmysly a skutky státních představitelů a všech lidí dobré vůle. Všichni se zasaďme za povzbuzení snah o diplomatická a politická řešení válečných ohnisek, která stále působí znepokojení. Myslím především na drahý syrský národ, jehož lidskou tragédii může vyřešit jedině dialog a jednání respektující spravedlnost a důstojnost každého člověka, zvláště těch nejslabších a bezbranných.(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode