Papež František: Denně musíme prosit Ducha svatého, aby otevřel naše srdce Ježíši

15.05.2013 20:24

Papež František: Denně musíme prosit Ducha svatého, aby otevřel naše srdce Ježíši

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Generální audience letošní svatodušní novény se konala na Svatopetrském náměstí za účasti 100 tisíc lidí. Svatý otec se ve své katechezi i tentokrát věnoval třetí božské Osobě a zahájil ji slovy:

Dnes bych se rád zamyslel nad působením, kterým Duch svatý přivádí církev a každého z nás k Pravdě. Ježíš sám říká učedníkům: „uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13), protože On sám je „Duch pravdy“ (srov. Jan 14,17; 15,26; 16,13).
Žijeme v době, která je poněkud skeptická vůči pravdě. Benedikt XVI. častokrát mluvil o relativismu, tj. tendenci mít za to, že neexistuje nic definitivního a myslet si, že pravda plyne z konsensu nebo z toho, co si přejeme. Vyvstává tedy otázka: existuje vskutku pravda? Co je „pravda“? Můžeme ji poznat? Můžeme ji nalézt? Vybavuje se mi tady otázka, kterou položil římský místodržitel Pilát Pontský Ježíšovi, který mu předtím vyjevil hluboký smysl svého poslání: „Co je pravda?“ (
Jan 18.37.38). Pilát nedovede pochopit, že Pravda stojí před ním, neumí v Ježíši spatřit tvář pravdy, která je tváří Boha. A přece Ježíš skutečně je Pravda, která se v plnosti časů, „stala tělem“ (Jan 1,14) a přišla mezi nás, abychom ji poznali. Pravda se nedá uchopit jako nějaká věc, pravda se potkává. Není vlastnictvím, nýbrž setkáním s Osobou.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papeže Františka je ZDE

Během okružní papežovy jízdy mezi účastníky audience předala skupina věřících Svatému otci klec se dvěma holubicemi, aby je vypustil na svobodu. Jedné z nich se do odletu nechtělo..

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode