Papež František: Ježíše nelze poznat bezproblémově

26.09.2013 20:11

Papež František: Ježíše nelze poznat bezproblémově

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. K poznání Ježíše je třeba nechat se Jím uchvátit – zdůraznil dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Svatý otec podotknul, že Ježíše nelze poznat cestou v „první třídě“, nýbrž všedním životem každého dne. Potom poukázal na tři nezbytné prostředky, kterými se tohoto poznání dosahuje: myslí, srdcem a činem.

Kdo je a odkud přišel? Od této otázky, kterou si kladl Herodes o Ježíši v dnešním liturgickém čtení evangelia (Lk 9,7-9), odvíjel papež svoji homilii. Je to otázka, řekl, kterou si vlastně kladou všichni, kdo se s Ježíšem setkají. Je to otázka, „kterou lze vyslovit ze zvědavosti nebo aby se člověk o něčem ujistil“. Při četbě evangelia zjistíme, pokračoval papež, že „někteří lidé se začínali tohoto člověka obávat, protože by je mohl zavést do politického konfliktu s Římany. »Kdo je tedy ten, který dělá takové problémy?« lze se ptát. Ježíš totiž, řekl dále, „dělá problémy“:

Nelze poznat Ježíše a obejít se přitom bez problémů. A odvažuji se říci: »Chceš-li mít problém, jdi a poznávej Ježíše. A budeš mít ne jeden, ale spoustu problémů.« Ale taková je cesta poznávání Ježíše! Nelze poznat Ježíše cestováním v první třídě. Ježíše poznáváme na obyčejné cestě každého dne. Nelze Jej poznat v poklidu, ani v knihovně...!

„Zajisté lze poznat Ježíše v katechismu“, dodal papež, protože „katechismus nás o Ježíši naučí mnoho věcí. Musíme jej tedy studovat a naučit se ho. Poznáme tak Božího Syna, který přišel, aby nás spasil. Celou krásu dějin spásy, Otcovy lásky pochopíme studiem katechismu. A přesto, poznamenal dále, kolik z nás četlo Katechismus katolické církve publikovaný před 20 lety?

Ano, je třeba poznat Ježíše v katechismu. Ale nestačí poznat jej myslí. To je jeden krok. Ježíše je třeba poznat v dialogu s Ním, rozmluvou s Ním v modlitbě, na kolenou. Jestli se nemodlíš, nemluvíš-li s Ježíšem, nepoznáš Jej. Znáš toho o Ježíši spoustu, ale nedocházíš poznání, které ti dá srdce v modlitbě. Poznat Ježíše myslí, studiem katechismu; poznat Ježíše srdcem v modlitbě a dialogu s Ním, nám pomůže hodně, ale nestačí to. Je ještě třetí cesta, jak poznat Ježíše, a tou je následování. Jít s Ním, putovat s Ním.

„Je zapotřebí jít, ubírat se Jeho cestami, putovat“, pokračoval papež. Je nezbytné „poznat Ježíše jazykem činu“. Opravdového poznání Ježíše lze tedy dojít těmito třemi prostředky: myslí, srdcem a činem. A pokud „takto poznám Ježíše, uzavřel papež, pak jsem Jím uchvácen“.

Nelze poznat Ježíše a nenechat se Jím uchvátit, nevsadit svůj život na Něho. Když si mnozí lidé, včetně nás, kladou otázku: »Kdo je to?«, Boží Slovo nám odpoví: »Chceš-li poznat, kdo to je, čti, co ti o Něm říká církev, mluv s ním v modlitbě a jdi s Ním Jeho cestou. Tak poznáš, kým je tento člověk.« To je cesta. Každý musí přijmout rozhodnutí!

Končil papež František dnešní ranní homilii v Domě sv. Marty.

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode