Papež František: Lhostejnost a individualismus rozleptávají naše srdce

12.05.2013 20:21

Papež František: Lhostejnost a individualismus rozleptávají naše srdce

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Přibližně 100 tisíc lidí se dnes účastnilo první kanonizační liturgie pontifikátu papeže Františka. Ode dneška má církev 815 nových, kanonizovaných světců. Drtivou většinu - 813 osob - tvoří věřící laici, kteří se roku 1480 v italském Otrantu vydali cestou mučednictví, když následovali své duchovní v čele s místním biskupem. Všichni byli zabiti z nenávisti k víře otomanskými Turky poté, co jim byl nabídnut život výměnou za odpadnutí od křesťanské víry k islámu. Kromě nich byly kanonizovány kolumbijská a mexická řeholní sestra žijící ve 20. století. Všem těmto světcům věnoval pozornost papež František v homilii a mimo jiné řekl:

První světice z krásné kolumbijské země nás učí být velkorysými vůči Bohu a nežít víru osamoceně - jakoby snad bylo možné žít víru izolovaně - sdílet ji a šířit radost evangelia slovem a svědectvím života v každém prostředí, ve kterém se nacházíme. Kdekoli žijeme, vyzařujme život evangelia! Učí nás vidět Ježíšovu tvář vystupující v druhém, přemáhat lhostejnost a individualismus, jež rozleptávají křesťanská společenství a rozleptávají i naše srdce; učí nás přijímat všechny bez předsudků, bez diskriminací a bez zdráhání, s upřímnou láskou jim dávat to nejlepší z nás a sdílet s nimi především to nejcennější, co máme, což nejsou naše skutky nebo naše organizace, nikoli! To nejcennější, co máme je Kristus a Jeho evangelium.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže Františka je ZDE

Svatý otec pak na závěr bohoslužby před modlitbou Regina caeli oslovil věřící jen krátkým pozdravem a potom se vydal v papamobilu na více než hodinu trvající, často zastávkami přerušovanou okružní jízdu po náměstí sv. Petra a náměstí Pia XII. až do ulice Via della Conciliazione, aby se blížeji setkal s přítomnými zástupy věřících, zvláště s dětmi a nemohoucími. Ještě před tím však udělil všem apoštolské požehnání a potom popřál požehnanou neděli a dobrou chuť k obědu.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode