Papež František: Nanebevstoupení Páně není začátkem Jeho absence

17.04.2013 21:05

Papež František: Nanebevstoupení Páně není začátkem Jeho absence

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Nebývalé množství 80 tisíc poutníků zaplnilo dnes dopoledne náměstí sv. Petra, aby se účastnili generální audience Svatého otce. Během pozdravů Svatého otce s věřícími na začátku generální audience, kdy papež objíždí vozem celé náměstí, dochází někdy k tomu, že si Svatý otec vymění svoje solideo (bílou pokrývku hlavy) s někým, který mu dá svoji vlastní. Také dnes dopoledne k tomu došlo několikrát. Je to starší zvyk, který praktikoval již Pius XI. a Pius XII.
Svou katechezi papež František věnoval tématu Nanebevstoupení Páně a mimo jiné řekl:

Svatý Lukáš podává skutečnost Nanebevstoupení také v úvodu Skutků apoštolů, aby zdůraznil, že tato událost je článkem, který připojuje a spojuje Ježíšův pozemský život k životu církve. Tady svatý Lukáš zmiňuje také oblak, který vzal Ježíše z očí učedníkům, kteří zůstávají rozjímat Krista vystupujícího k Bohu (srov. Sk 1,9-10). Zasahují tedy dva muži v bělostných šatech, kteří je vybídli, aby nestáli a nehleděli k nebi, ale sytili svůj život a své svědectví jistotou, že se Ježíš vrátí právě tak, jak Jej viděli odcházet do nebe (srov. Sk 1,10-11). Právě pobídka plynoucí z rozjímání Ježíšovy vlády umožňuje, aby se nám od Něho dostalo síly nést a dosvědčovat evangelium v každodenním životě: rozjímat a jednat, ora et labora učí svatý Benedikt. Obojí je nezbytné v našem životě křesťanů.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze je ZDE

Papež František potom obrátil pozornost k Íránu, který postihlo další těžké zemětřesení:

Se zármutkem jsem přijal skutečnost, že obyvatelstvo Iránu a Pákistánu bylo postiženo ničivým zemětřesením, které přineslo smrt, utrpení a zkázu. V modlitbě prosím Boha za oběti a za všechny, kdo jsou stiženi bolestí a chci vyjádřit iránskému a pákistánskému lidu svoji blízkost.(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode