Papež František prosil o modlitbu za cestu do Brazílie

21.07.2013 19:32

Papež František prosil o modlitbu za cestu do Brazílie

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Před polednem se na náměstí sv. Petra sešlo více než 50 tisíc lidí, aby vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před modlitbou Anděl Páně. Po hlavní promluvě pak Svatý otec obrátil pozornost k nadcházející cestě do Brazílie a komentoval nápis na jednom z transparentů, které přinesli účastníci dnešního setkání na náměstí sv. Petra:

Vidím tady dole nápis „Šťastnou cestu“… Děkuji, děkuji. Prosím, abyste mne duchovně provázeli modlitbou na cestě, kterou zítra začínám. Jak víte, vydávám se do brazilského Ria de Janeiro na 28. Světový den mládeže. Tam dole bude mnoho mladých lidí ze všech částí světa. A myslím, že by se mohl jmenovat přímo Týden mládeže. Protagonisty tohoto týdne budou mladí lidé. Všichni, kdo přijdou do Ria chtějí slyšet Ježíšův hlas, naslouchat Ježíšovi: „Pane, co mám učinit se svým životem? Jaká je moje cesta?“ Také vy – nevím, zda jsou dnes na náměstí mladí… (potlesk)… Ano, také vy mladí, kteří jste na tomto náměstí, položte Pánu stejnou otázku: „Pane Ježíši, co mám učinit se svým životem? Jaká je moje cesta?“. Svěřme přímluvě blahoslavené Panny Marie, která je v Brazílii tak milována a ctěna, tyto otázky. Tu, kterou položí mladí lidé tam, i tu, kterou položíte vy dnes. Kéž nám Matka Boží pomůže v nové etapě našeho putování.

Končil papež František svoji polední promluvu a jako obvykle na rozloučenou připojil přání požehnané neděle a dobré chuti k obědu.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode