Papež František se ptá mladých lidí: Kdo jsi?

28.04.2014 19:10

Papež František se ptá mladých lidí: Kdo jsi?

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán/Buenos Aires. V sobotu 26. dubna se tisíce mladých lidí buenosaireské diecéze sešly na oblastním velikonočním Dni mládeže. Organizátoři odpolední setkání pojali jako den pokání a modlitby, bez eucharistické bohoslužby, a zároveň jako poděkování za dvojí kanonizaci papežů. Desítky kněží udílely svátost smíření a vedly společnou modlitbu. Diecézní pastorační středisko požádalo papeže Františka o videoposelství. Svatý otec této žádosti rád vyhověl, aby mohl být mladým lidem nablízku, jak uvedl ihned v úvodu.

Cestou na nahrávání jsem přemýšlel, co vám povím. “Dělejte rámus!” – to už jsem vám řekl. “Ničeho se nebojte”, to už jsem vám také řekl. Abyste byli svobodní, jste ode mne také slyšeli. Přišlo mi tedy na mysl několik mladých lidí z evangelia. S některými z těchto mladých lidí Ježíš mluvil, jiní se s Ježíšem setkali. Možná vám to pomůže. Bude-li to pro vás užitečné, vezměte si to, jinak to zahoďte.“

Papež František poté vypráví příběhy několika evangelních postav. Popisuje prvotní radost, nadšení a údiv apoštolů při jejich setkání s Ježíšem a jejich pozdější zradu, útěk a poklesky. Vykresluje smutek bohatého mladíka, který se pro Ježíše nechce vzdát svého majetku. A také setkání marnotratného syna se svým otcem, ve kterém hříšný syn poznává, co dosud nezakusil: milosrdné objetí. A konečně uvádí na scénu rovněž syna naimské vdovy. Ježíš se nesmiloval nad mrtvým, ale nad jeho matkou, poznamenává papež.

Kdo jsi ty? Jsi nadšenec, jako apoštolové předtím, než se vydali na pouť? Jsi ten, kdo by rád šel za Ježíšem, ale mnohé věci ho svírají a svazují? Nemůže proto Pána následovat, stejně jako bohatý mladík, spoutaný mondénností. Nebo jsi ten, kdo utratil otcovo dědictví, ale potom našel odvahu vrátit se domů a prožít milosrdné objetí? Anebo jsi mrtvý? Pokud jsi už zemřel, věz, že matka církev nad tebou pláče a Ježíš tě může vzkřísit. Řekni mi, kdo jsi? Řekni to sám sobě a to ti dodá sílu.

Dívky mi vyčtou, pokračoval papež František, že jsem uvedl samé mužské vzory. Vy jste však povolány, aby jste svým životem upevňovaly něhu a věrnost. Stojíte na cestě žen, které Ježíše následovaly v dobrém i ve zlém. Pouze žena má totiž tento velký dar života, něhy, pokoje a radosti. Vaším vzorem je Panna Maria.

Jste ženy církve. Té církve, nikoliv toho církve. Církev je ženského rodu, je jako Maria. A vaše místo je v ní. Máte být církví, spoluutvářet církev, žít s Ježíšem, dávat něhu, doprovázet, podílet se na jejím růstu. Kéž vám ukáže cestu Panna Maria, Matka pohlazení, něhy a pohotové služby. Takže se nezlobte, protože vlastně máte nad chlapci navrch.

Loučil se papež František s mladými lidmi své bývalé arcidiecéze ještě předtím, než je požádal o modlitbu a požehnal jim.

(jag)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode