Papež František slavil eucharistii ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

16.08.2013 00:10

Papež František slavil eucharistii ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Castel Gandolfo. Po dlouhé řadě Petrových nástupců, kteří přijížděli trávit letní měsíce do papežské rezidence v Castel Gandolfo, papež František letos tuto možnost nevyužil. Vydal se však dnes dopoledne do tohoto městečka vzdáleného asi 25 km od Říma, aby zde spolu s jeho farníky, zvyklými na tuto každoroční příležitost, slavil eucharistii ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie podle zvyku, který zde zavedl bl. Jan Pavel II. Mši svatou však nesloužil v útulném, ale nevelkém farním kostele sv. Tomáše Villanovy, ale na zdejším náměstí, zcela zaplněném věřícími. Svoji homilii Svatý otec soustředil na tři slova: zápas, vzkříšení a naděje, a mimo jiné řekl:

Druhé čtení hovoří o vzkříšení. Apoštol Pavel v listě Korinťanům trvá na tom, že být křesťanem znamená věřit ve skutečné Kristovo vzkříšení. Naše víra vychází z této základní pravdy, která není pouhou myšlenkou, nýbrž událostí. Také tajemství Panny Marie, která byla s tělem a duší vzata do nebeské slávy, je cele vepsáno do Ježíšova zmrtvýchvstání. Syn ve svém průchodu smrtí k sobě “přitáhl” Matčino lidství. Ježíš jednou provždy vstoupil do věčného života s celým svým lidstvím, které přijal od Marie. Stejně tak ona, Matka, která Jej věrně po celý život následovala – a následovala jej srdcem, spolu s Ním vstoupila do věčného života, kterému říkáme také nebe, ráj, dům nebeského Otce.
Rovněž Maria poznala mučednictví kříže – mučednictví svého srdce, mučednictví duše. Když Ježíš trpěl na kříži, ona velmi trpěla ve svém srdci. Prožívala Synovo utrpení v hloubi duše. Plně se s Ním sjednotila ve smrti, a proto jí bylo darováno vzkříšení. Kristus je první ze vzkříšených a Maria je první z vykoupených; je první z těch, „kteří jsou Kristovi”. Je naší Matkou, ale můžeme říci, že je také naší zástupkyní, naší sestrou – naší první sestrou. Je první z vykoupených, která došla do nebeské slávy.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže Františka je ZDE

To byla homilie papeže Františka z dnešní mše svaté, kterou slavil na náměstí před papežskou rezidencí v Castel Gandolfo. Na bohoslužbu navázala polední modlitba Anděl Páně, v jejímž úvodu Svatý otec vyzval k modlitbě za mír se zvláštním zřetelem na vývoj událostí v Egyptě a připomněl 25. výročí vydání apoštolského listu o důstojnosti a povolání ženy:

Chtěl bych připomenout 25. výročí apoštolského listu Mulieris dignitatem bl. Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy. Tento dokument je plný podnětů, které si zaslouží, abychom se k nim vrátili a dále je rozvíjeli. Základem listu, který vyšel u příležitosti mariánského roku, je postava Panny Marie. Osvojme si modlitbu, která stojí v závěru tohoto apoštolského listu (č.31). Modleme se, aby při rozjímání o biblickém tajemství ženy, ztělesněném v Marii, všechny ženy nalezly samy sebe a své nejvyšší povolání. Modleme se také, aby církev prohloubila a lépe pochopila, nakolik je úloha ženy významná a důležitá!

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně je ZDE(RaVat)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode