Papež František: Triumfem církve je Zmrtvýchvstání, ale nejprve je kříž

25.04.2013 22:25

Papež František: Triumfem církve je Zmrtvýchvstání, ale nejprve je kříž

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. „Křesťan má být pokorný, ale nemá mít strach konat velké věci,“ řekl papež František v homilii při dnešní eucharistii ze svátku svatého Marka za účasti členů sekretariátu biskupského synodu v čele s generálním sekretářem mons. Nikolou Eterovičem a několika příslušníků Vatikánské stráže.
Tématem homilie byl úryvek z evangelia sv. Marka podávající Ježíšovo Nanebevstoupení. Pán před svým odchodem poslal apoštoly hlásat evangelium „do celého světa“ a tedy – dodal Svatý otec – nikoli jen do Jeruzaléma nebo do Galileje“:

Do celého světa. Misijní dimenze církve zahrnuje obrovský horizont. Církev hlásá toto poselství všem, celému světu. Nepostupuje však dopředu sama. Jde spolu s Ježíšem. »Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova.« (Mk16,20) Pán pracuje se všemi, kdo hlásají evangelium. Takovouto velkomyslnost mají mít křesťané. Křesťan… a ustrašený – to nejde k sobě. Právě velkomyslnost je povoláním křesťana: stále více, více, stále a vždycky více, kupředu.

První list svatého Petra – zdůraznil papež František – definuje křesťanský styl tohoto hlásání, kterým je pokora:

Styl evangelního hlásání se drží tohoto postoje: pokory, služby, dobročinnosti, bratrské lásky… »Ale… Pane, copak nemáme dobýt svět?« To slovo dobýt se nehodí. Ve světě máme kázat. Křesťan nesmí být jako vojáci, kteří po vyhrané bitvě všechno srovnají se zemí.

Křesťan – pokračoval Svatý otec – „hlásá evangelium svým svědectvím spíše než slovy“ a s dvojí dispozicí, jak říká svatý Tomáš Akvinský: s velkomyslností, která se nehrozí velkých věcí a nekonečných horizontů, a s pokorou, která bere ohled na věci nepatrné. „Božské – poznamenal papež – zahrnuje to velké i to nepatrné“ a „křesťanské misijní poslání vede touto cestou“:
Evangelium svatého Marka – uzavřel papež – končí „nádherným výrokem“, který říká, že Ježíš působil spolu s učedníky a potvrzoval jejich slova“:

Jdeme-li s velkomyslností a zároveň s pokorou, neděsíme-li se velkých věcí, onoho širokého horizontu, ale bereme v úvahu také nepatrné věci – pokora, každodenní činorodá láska – Pán potvrzuje své Slovo. A jdeme kupředu. Triumfem církve je Ježíšovo Zmrtvýchvstání. Ale před ním je kříž. Prosme nyní Pána, abychom byli misionáři v církvi, apoštoly v církvi s tímto duchem: velkomyslností a také velkou pokorou. Kéž se tak stane.

Končil papež František dnešní homilii ze svátku svatého Marka.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode