Papež František: Vybral jsem si jméno patrona Itálie

17.03.2013 20:33

Papež František: Vybral jsem si jméno patrona Itálie

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. V Římě dnes nastala nečekaná kalamita. Svatopetrské náměstí a ulici Via della Conciliazione zaplavilo kolem poledne nejméně 150 tisíc lidí, kteří přišli na první nedělní setkání s papežem Františkem, který mimo jiné řekl:

Srdečně zdravím všechny poutníky. Děkuji za vaše přijetí a vaše modlitby. Modlete se za mne, prosím vás o to. Znovu objímám věřící Říma a vůbec všechny, kteří přicházíte z různých koutů Itálie a světa, jakož i všechny, kdo jsou s námi spojeni prostřednictvím komunikačních médií. Vybral jsem si jméno patrona Itálie, svatého Františka z Assisi, což posiluje moje duchovní pouto s touto zemí, odkud – jak víte – pochází moje rodina. Ježíš nás však povolal, abychom byli členy nové rodiny: jeho církve, a v této rodině Boží abychom kráčeli cestou evangelia. Kéž vám Pán žehná a Matka Boží vás ochraňuje. Nezapomeňte, že Pán v odpouštění nikdy neochabuje! To my přestáváme prosit o odpuštění.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka ZDE

Neděle pro Svatého otce začala již dříve, jako ostatně pro každého katolíka. Nový způsob plnění Petrovské služby, který se ukazuje od jeho prvního vystoupení na lodžii Svatopetrské baziliky, pokračoval také dnes. Římský biskup totiž dnes dopoledne slavil eucharistii ve vatikánském farním kostele sv. Anny. Opět improvizovaná a krátká homilie. Především se však papež František setkal s jednotlivými věřícími bezprostředně po skončení mše svaté, kdy se postavil před vchod kostela, aby si podával ruku s vycházející účastníky nedělní bohoslužby. K této události se ještě vrátíme v našem pondělním pořadu.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode