Papež František: Vždycky vítězí Boží milosrdenství

31.03.2013 20:40

Papež František: Vždycky vítězí Boží milosrdenství

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Svatopetrské náměstí nestačilo pojmout všechny, kdo přišli slavit Zmrtvýchvstání Páně. Více než 250 tisíc lidí podle údajů policie zamířilo k náruči Berniniho kolonády, aby se tu nejprve v 10:15 účastnili mše svaté, kterou sloužil římský biskup, vyslechli si potom jeho velikonoční promluvu a přijali slavnostní požehnání Urbi et Orbi.

Boží hod Velikonoční byl již od rána provázen počasím mnohem přívětivějším než panuje v naší vlasti. Poutníky a turisty uvítalo na Svatopetrském náměstí jarní slunce a jasné nebe. Papež František sloužil eucharistickou liturgii latinsky. Při čteních a přímluvách bylo jako vždy použito vícero jazyků. Po bohoslužbě, která se konala bez homilie, se Svatý otec odebral do lodžie vatikánské baziliky, odkud pronesl tradiční papežské velikonoční poselství Urbi et Orbi. Svatý otec mimo jiné řekl:

Drazí bratři a sestry z Říma a celého světa, požehnané Velikonoce!
Je to pro mne velká radost, že vám mohu sdělit toto poselství: Kristus byl vzkříšen! Chtěl bych, aby dosáhlo do každého domu, do každé rodiny, zvláště tam, kde je nejvíce utrpení, do nemocnic, věznic.
Chtěl bych zvláště, aby dosáhlo ke všem srdcím, protože právě tam chce Bůh zasadit tuto dobrou zvěst: Ježíš byl vzkříšen, je tvou nadějí, již nejsi pod nadvládou hříchu, zla! Zvítězila láska, zvítězilo milosrdenství. Vždycky vítězí Boží milosrdenství.
Stejně jako ženy, Ježíšovy učednice, které šly ke hrobu a nalezly jej prázdný, můžeme se také my ptát, co je smyslem této události (srov. Lk 24,4). Co znamená, že Ježíš byl vzkříšen? Znamená to, že láska Boží je silnější než zlo i sama smrt; znamená to, že láska Boží může proměnit náš život, dát rozkvést oněm pustinám, které se nacházejí v našem srdci.
Tatáž láska, pro niž se Boží Syn stal člověkem a sestoupil až na dno pokory a sebedarování, až do pekel, do propasti separace od Boha, tatáž milosrdná láska zaplavila světlem mrtvé Ježíšovo tělo, proměnila jej a převedla do života věčného. Ježíš se nevrátil do předchozího, pozemského života, nýbrž vstoupil do života Boží slávy a vstoupil tam s naším lidstvím; otevřel nám budoucnost naděje.
To jsou Velikonoce, Pascha: exodus, přejití člověka z otroctví hříchu, zla do svobody lásky, dobra. Neboť Bůh je život, pouze život, a jeho slávou jsme my, je živý člověk (srov. sv. Irenej,
Adversus haereses, 4,20,5-7).

PLNÉ ZNĚNÍ velikonočního poselství papeže Františka je ZDE

Novoty pontifikátu papeže Františka, jak se zdá, ještě nejsou u konce. Jednou z nich bylo také dnešní zrušení pozdravů ve více než šedesáti jazycích, v nichž papež doposud pronášel krátká blahopřání. Tuto změnu mohla ostatně napovědět již první generální audience, na níž Svatý otec používal výhradně italštinu a neučinil výjimku ani při pozdravu vlastních krajanů. Ještě před vlastním požehnáním Urbi et Orbi nicméně papež František dnes ještě dodal:

Drazí bratři a sestry, kteří jste přišli z celého světa na toto náměstí, jež je srdcem křesťanstva, a vy všichni, kteří jste s námi spojeni pomocí sdělovacích prostředků, opakuji vám své přání požehnaných Velikonoc!
Přineste svým rodinám a svým zemích poselství radosti, naděje a pokoje, které se každoročně v tento den mocně obnovuje.
Vzkříšený Pán, přemožitel hříchu a smrti, ať je všem oporou, zvláště těm nejslabším a nejpotřebnějším. Děkuji za vaši účast a svědectví vaší víry. Děkuji zvláště za dar překrásné květinové výzdoby, pocházející z Nizozemska. Všem znovu opakuji: Kéž Vzkříšený Kristus vede vás a celé lidstvo stezkami spravedlnosti, lásky a pokoje.

Potom Svatý otec František udělil požehnání spojené s plnomocnými odpustky Urbi et Orbi .

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode