Papež František: Zlo existuje, ale Bůh je mocnější

12.06.2013 20:17

Papež František: Zlo existuje, ale Bůh je mocnější

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Sedmdesát tisíc věřících dnes zaplnilo Svatopetrské náměstí, aby se účastnili již dvanácté generální audience papeže Františka. Petrův nástupce otec projížděl jejich zástupem již tři čtvrtě hodiny před oficiálním zahájením a pod horkým římským sluncem zdravil poutníky, žehnal jim a zejména se skláněl k dětem. Svatý otec poté pokračoval v katechezích o církvi – tak, jak ji nahlíží II. Vatikánský koncil. První se věnovala církvi jakožto rodině Boží (29.5.2013), dnes se zaměřil na církev jako Boží lid. V samotném závěru pak papež řekl:

Drazí bratři a sestry, být církví, být Božím lidem podle nezměrně dobrotivého plánu Otcova znamená zvěstovat a přinášet Boží spásu do tohoto našeho světa, který je často zmatený a potřebuje povzbuzující odpovědi, které dodají naději a nový rozmach na cestu. Církev ať je místem Božího milosrdenství a naděje, kde každý může cítit, že je přijímán, milován, dostává se mu odpuštění a povzbuzení k dobrému životu podle evangelia. A aby druhý mohl cítit, že je přijímán, milován a dostává se mu odpuštění a povzbuzení, musí mít církev dveře dokořán, aby mohli vejít všichni. A my musíme z těchto dveří vyjít a hlásat evangelium.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papeže Františka ZDE

V samém závěru generální audience opětovně poukázal na zhoubný jev dnešní společnosti, kterým je novodobé otroctví. Učinil tak v souvislosti s dnešním Světovým dnem proti dětské práci, který vyhlásila Organizace spojených národů:

Celý svět si dnes připomíná Světový den proti dětské práci, který chce zvláště upozornit na využívání dětí k domácí práci. Tento odsouzeníhodný jev se vyskytuje ve stále větší míře – zejména pak v chudých zemích. Oběťmi této skryté formy vykořisťování, často spojené se sexuálním zneužíváním, týráním a diskriminací, jsou miliony mladistvých, hlavně dívek. Je to skutečné otroctví!
Velice si přeji, aby mezinárodní společenství uvedlo do chodu opatření, která by s ještě větší účinností řešila tuto ránu dnešní společnosti. Všem dětem musí být umožněna hra, studium, modlitba a růst ve vlastních rodinách – to vše v harmonickém, láskyplném a klidném kontextu. To je právo každého dítěte a zároveň naše povinnost. Mnozí lidé namísto hry děti zotročují – a to je pravé neštěstí. Klidné dětství je zárukou toho, že děti budou s důvěrou pohlížet na život a na budoucnost. Běda tomu, kdo v nich udusí radostné vzepětí jejich naděje!

Vyzýval a varoval Svatý otec v závěru dnešní generální audience.

(RaVat)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode