Papež František: Zpytování svědomí nám odhaluje působení Pána v našem srdci

06.05.2013 20:26

Papež František: Zpytování svědomí nám odhaluje působení Pána v našem srdci

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. „Duch svatý je přítel, který nás doprovází na cestě a dává nám poznat Ježíše,“ tak lze shrnout homilii papeže Františka při dnešní eucharistii v kapli Domu sv. Marty za účasti několika zaměstnanců Stavební huti sv. Petra v čele s jejím předsedou kardinálem Angelo Comastrim a mons. Pablo Colinou, uměleckým vedoucím Sixtinského sboru, kteří spolu se Svatým otcem koncelebrovali.

Ústředním tématem homilie papeže Františka byl Duch svatý, který „je Bohem, Božskou Osobou, která dosvědčuje Ježíše Krista v nás“. Petrův nástupce zdůraznil, že Ježíš označuje Ducha svatého za „Přímluvce, tedy toho, který nás hájí a je nám ustavičně nablízku, aby nám byl oporou“:

Křesťanský život nelze chápat bez přítomnosti Ducha svatého. Jinak by nebyl křesťanský. Byl by religiózní, pohanský, pobožnůstkářský, věřící v Boha, ale postrádající vitalitu, kterou chce Ježíš u svých učedníků. Tuto vitalitu dává Duch svatý Svojí přítomností.

Ducha svatý „vydává svědectví“ o Ježíši – podotkl dále papež František – abychom Jej mohli dosvědčovat druhým“:

V prvním čtení je krásná zmínka o ženě jménem Lýdie, která naslouchala Pavlovi. Je o ní řečeno, že jí Pán otevřel srdce, aby přijala Pavlova slova. To působí Duch svatý: otevírá nám srdce k poznání Ježíše. Bez Něho nemůžeme Ježíše poznat. Připravuje nás na setkání s Ježíšem, vede nás Ježíšovou cestou. Duch svatý v nás působí během dne, během celého našeho života jako svědek, který nám říká, kde je Ježíš.

Opakovaně papež poukazoval na modlitbu, která je cestou, na níž se nám „kdykoli“ dostává milosti „Velikonoční plodnosti“. Toto obohacování je možné díky Duchu svatému, řekl Svatý otec, který v souvislosti s tím doporučil „zpytování svědomí, které křesťané konají na konci prožitého dne“ a poukázal na to, že „toto cvičení nám dělá dobře, protože si v něm uvědomujeme to, co v našem srdci učinil Pán“:

Prosme o tuto milost, abychom si zvykli na přítomnost tohoto průvodce na cestě, Ducha svatého, Ježíšova svědka, který nám sděluje, kde Ježíš je, jak Jej nalézt a co nám Ježíš říká; abychom měli tuto důvěrnost. Je to přítel. Ježíš řekl: nenechám tě samotného, dostaneš Přímluvce. Ježíš nám Jej nechává jako přítele. Zvykněme si ptát se na konci dne: »Co ve mně učinil Duch svatý? Jaké svědectví mi dal? Jak ke mně mluvil? Co mi vnukl?« Boží přítomnost nám totiž v našem křesťanském životě pomáhá ubírat se vpřed. Prosme dnes o tuto milost a dojde k tomu, o co v modlitbě prosíme, abychom pokaždé dbali na přítomnou Velikonoční plodnost. Ať se tak stane.

Končil papež František dnešní homilii v kapli Domu sv. Marty.

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode