Papež ke Světovému dni nemocných

09.02.2014 21:17

Papež ke Světovému dni nemocných

Převzato z: radiovaticana.cz

Vatikán. Přibližně 30 tisíc lidí se před polednem sešlo na Svatopetrském náměstí k pravidelnému nedělnímu setkání s papežem Františkem, který před mariánskou modlitbou Anděl Páně hovořil o tom, jak být solí země a světlem světa. Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost ke Světovému dni nemocných:

Pozítří, 11. února, budeme slavit památku Panny Marie Lurdské, a k ní se váže Světový den nemocných. Je to vhodná příležitost k soustředění pozornosti společenství na nemocné lidi, modlit se za ně a s nimi, být jim nablízku. Poselství ke Světovému dni nemocných se inspiruje výrazem svatého Jana: „Také my jsme povinni položit život za své bratry“ (1 Jan 3,16). Můžeme napodobit především Ježíšův postoj k nemocným, nemocným všeho druhu. Pán se stará o všechny, sdílí s nimi utrpení a otevírá srdce naději. Myslím také, na všechny zdravotníky. Jak cennou práci konají! Veliké díky za vaši cennou práci! Setkávají se každý den v nemocných nejenom s těly poznamenanými křehkostí, ale také s lidmi, kterým věnují pozornost a náležitou péči. Důstojnost člověka se nikdy neomezuje na jeho mohutnosti či schopnosti a neztrácí se, pokud člověk zeslábne, je nemohoucí a potřebuje pomoc. Myslím také na rodiny, kde je normální postarat se o nemocného; někdy však mohou nastat situace velmi tíživé… Mnozí mi píší a chtěl bych dnes ujistit o svojí modlitbě všechny tyto rodiny: nemějte strach před křehkostí! Nemějte strach před křehkostí! Pomáhejte si navzájem a pocítíte útěchyplnou přítomnost Boží.
Velkodušný a křesťanský postoj k nemocným je solí země a světlem světa. Panna Maria kéž nás naučí jej praktikovat a vymůže pokoj a útěchu všem trpícím.

Potom papež František ještě dodal:

V těchto dnech se v Soči, v Rusku, konají zimní olympijské hry. Chci pozdravit organizátory a všechny sportovce přáním, aby tyto hry byly pravým svátkem sportu a přátelství.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode