Papež: Poté, co přišel na svět Ježíš, nelze dělat jako by Bůh byl něčím abstraktním

19.08.2013 00:11

Papež: Poté, co přišel na svět Ježíš, nelze dělat jako by Bůh byl něčím abstraktním

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Přestože Řím je zcela vylidněn v důsledku volného dne, který se váže ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jež připadla na tento čtvrtek, sešlo se dnes na náměstí sv. Petra přibližně 50 tisíc lidí, kteří i přes neúprosně hřející slunce přišli, aby si vyslechli polední promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František mimo jiné řekl:

Boží Slovo této neděle obsahuje Ježíšovo slovo, které nás uvádí do rozpaků a je třeba jej vyložit, jinak by mohlo vyvolat nedorozumění. Ježíš praví učedníkům: „Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení“ (Lk 12,51). Co to znamená? Znamená to, že víra není nějaká ozdoba či ornament. Žít víru neznamená ozdobit život trochou náboženství, jako by byl dortem, který se zdobí šlehačkou. Nikoli, to není víra. Věřit znamená zvolit Boha za základní kriterium života, a Bůh není prázdný, není neutrální, Bůh je vždy pozitivní. Bůh je láska a láska je pozitivní! Po té, co přišel Ježíš na svět, nelze dělat jako bychom Boha neznali, jako by byl abstraktní, prázdnou věcí, čistě nominálním odkazem. Nikoli, Bůh má konkrétní tvář, má jméno: Bůh je milosrdenství, Bůh je věrnost, je život, který se dává nám všem. Proto Ježíš říká, že přinesl rozdělení. Nikoli proto, že chce lidi mezi sebou rozdělit, ale naopak. Ježíš je náš pokoj, je naše smíření! Tento pokoj však není pokojem hrobovým, není neutralitou. Ježíš nepřináší neutralitu, Jeho pokoj není kompromis za každou cenu. Následování Ježíše obnáší zřeknutí se zla, egoismu a volbu dobra, pravdy a spravedlnosti, i když to někdy vyžaduje oběť a zapření vlastních zájmů. A toto rozděluje, jak víme. Rozděluje i ty nejtěsnější svazky. Avšak pozor: nerozděluje Ježíš! On dává kriterium: žít pro sebe anebo pro Boha a pro druhé; nechat si sloužit anebo sloužit druhým; poslouchat vlastní já anebo poslouchat Boha. V tomto smyslu je Ježíš „znamením odporu“ (Lk 2,34).

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže před modlitbou Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě, pak Svatý otec pozdravil přítomné Římany i poutníky, vyzval k modlitbě za oběti ztroskotání filipínského trajektu a potom dodal:

Pokračujme také v modlitbě za pokoj v Egyptě. Všichni společně: Maria, Královno míru, oroduj za nás! Všichni: (přítomní opakují) Maria, Královno míru oroduj za nás!

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode