Papež zdůraznil péči o lidskou a křesťanskou formaci zaměstnanců Vatikánu

15.10.2013 21:00

Papež zdůraznil péči o lidskou a křesťanskou formaci zaměstnanců Vatikánu

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Péče o lidskou a křesťanskou formaci vatikánských zaměstnanců byla důvodem, proč papež František dnes povýšil sekretáře governatorátu městského státu Vatikán, otce Fernanda Vergeze Alzagu do biskupské hodnosti. Svatý otec to oznámil listem adresovaným předsedovi governatorátu, kardinálu Giuseppe Bertellovi. Odvolává se přitom na list Jana Pavla II. z roku 1982 o významu práce vykonávané u Svatého stolce. „Vzhledem k tomu, že Apoštolský stolec, píše papež František, má duchovní a pastorační misi zaměřenou na římskou i všeobecnou církev, plyne odtud také zvláštní odpovědnost těch, kteří jsou s ním spojeni pracovními závazky, a pečlivá věrnost ve všech zadaných úkolech a povinnostech, v pracovitosti, profesionalitě a poctivosti života.“ Papež František, který letos 30. srpna jmenoval sekretářem městského státu Vatikán otce Fernanda Vergeze Alzagu z kongregace Legionářů Kristových, připomíná, že jeho úkolem je „plnit všechny administrativní funkce svého úřadu, koordinovat a kontrolovat práci různých oddělení governatorátu a bdít nad aktivitami spolupracovníků a zaměstnanců Vatikánu“. Svatý otec pak cituje ze zmíněného listu Jana Pavla II., kde stojí, že „zaměstnanci Svatého stolce mají být hluboce přesvědčeni, že jejich práce obnáší především církevní odpovědnost za život v duchu autentické víry a že právně-administrativní aspekty vztahu k Apoštolskému stolci je třeba vidět ve zvláštním světle“. Papež František proto zdůrazňuje, že sekretář správního úřadu městského státu Vatikán má bezprostředně pečovat o lidskou a křesťanskou formaci zaměstnanců a spolupracovníků, a koordinovat duchovní asistenci kněží, kteří již v různých odděleních působí a prosazovat vhodné iniciativy v rámci pastoračních plánů všeobecné církve a jednotlivých liturgických období.

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode