Papež: Zpovědnice je místem odpouštění

09.02.2016 21:45

Papež: Zpovědnice je místem odpouštění

Převzato z: radiovaticana.cz

Vatikán. Dnešní ranní eucharistii slavil papež František ve vatikánské bazilice, v níž jsou v těchto dnech vystaveny ostatky svatého Pia z Pietrelciny a sv. Leopolda Mandiče, kapucínů, kteří vynikali hlavně horlivým udělováním svátosti smíření. Spolu s Petrovým nástupcem koncelebrovali bratři kapucíni, kteří se k této události Svatého roku milosrdenství sjeli z celého světa. Papež František ve své spatra pronesené homilii mluvil o velikosti před Bohem projevující se pokorou a malicherností, která se projevuje sklonem k odsuzování.

Vy kapucíni však máte tento zvláštní Pánův dar odpouštět. Prosím vás, neochabujte v odpouštění! Vzpomínám na jednoho, kterého jsem potkal v jiné diecézi, představeného, který byl po své službě guardinána a provinciála v sedmdesáti letech poslán do jedné svatyně jako zpovědník. U tohoto muže stála dlouhá fronta: všichni - kněží, laici, bohatí, chudí - všichni! Byl to velký zpovědník! Vždycky našel způsob, jak odpustit anebo alespoň předat duši pokoj a obejmout. Jednou jsem ho byl navštívit a řekl mi: »Poslyš, ty jsi biskup a můžeš mi odpovědět. Mám dojem, že hřeším, protože mnoho odpouštím. Mám skrupule...« - A co děláš, když na tebe přijdou? - »Jdu do kaple před svatostánek a řeknu Pánu: Odpusť mi, Pane, odpusť, myslím, že jsem dnes odpouštěl příliš. Ale, Pane, to Ty jsi mi dal špatný příklad!«... Ano. Buďte muži odpuštění, smíření a pokoje.
Jsou různé jazyky v životě: řeč slov a také gest. Když ke mně ve zpovědnici někdo přistoupí, činí tak proto, že jej něco tíží a chce se této zátěže zbavit. Možná neví, jak to říci, ale vyjadřuje to takto. Když takový člověk přichází, touží se změnit, jednat jinak, být někým jiným a činí to tímto gestem. Není třeba klást mu otázky. Když někdo přichází, chce ve svém nitru s něčím skoncovat. Častokrát to nedokáže, protože je podmíněn psychologicky, svojí životní situací.
Ad impossibilia nemo tenetur – Nikoho nelze nutit k nemožnému. Je zapotřebí širokého srdce, odpuštění je setba, Boží pohlazení. Mějte důvěru v Boží odpuštění. Neupadněte do pelagianismu, který říká: musíš dělat to a toto a tamto..

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode