Podrubrika Kázání z Domu sv. Marty

05.02.2015 21:26

www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=32

Papež: Spása není teologie prosperity

Církev má hlásat evangelium „v chudobě“, jeho hlasatelé musí dbát v prvním řadě o potřeby nejchudších a nikdy nezapomenout, že tato služba je dílem Ducha svatého a nikoli výsledkem lidského přičinění. Tak lze shrnout dnešní kázání papeže Františka v kapli Domu sv. Marty. více 

  

3.2.15 

Papež: Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál

Každodenní kontemplace evangelia nám pomáhá mít pravou naději – zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Svatý otec znovu vybídnul věřící ke každodenní kontemplaci evangelia. více 

  

30.1.15 

Papež: Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl

Křesťan v sobě má neustále střežit „památku“ svého prvního setkání s Kristem a naději v Něho, která jej v životě posunuje dál odvahou víry – připomněl papež František během kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. více 

  

29.1.15 

Papež o úskalích privatizace víry a vytváření církevních elit

Ti kdo privatizují víru a uzavírají se do elit, pohrdají druhými a nejdou po cestě, kterou otevřel Ježíš – řekl dnes papež František při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. více 

  

27.1.15 

Papež: Konáním Boží vůle se stáváme součástí Ježíšovy rodiny

Je třeba denně prosit a žádat Boha o milost chápat, sledovat a splnit Jeho vůli – učil dnes papež František v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. více 

  

26.1.15 

Papež: Víru předávají hlavně ženy

„Jednou věcí je předat víru a jinou věcí je učit věcem víry. Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je dar Ducha svatého a přesahuje každou přípravu. A tento dar přichází krásným přičinění maminek a babiček, krásným přičiněním žen v rodině,“ řekl papež František při kázání v Domě sv. Marty. více 

  

23.1.15 

Papež: Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny

Zpověď není „soud“, ale „setkání“ s Bohem, který odpouští a zapomíná každý hřích člověku, kterého neomrzí prosit o milosrdenství. Tak lze shrnout obsah dnešního kázání papeže Františka při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. více 

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode