Popeleční středou začíná postní doba

19.02.2012 16:33

Doba postní má dvojí ráz: je dobou pokání a dobou přípravy na křest či na obnovu křestních slibů. Začíná Popeleční středou a trvá až do Slavnosti Vzkříšení Páně. Po celou tuto dobu směřujeme  a blížíme se k Velikonocům. Centrem velikonočního okruhu bude událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Cesta k vítězství však byla cestou kříže, dobrovolného utrpení a ponížení. Má-li být naše velikonoční radost úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním. Chceme-li, aby se nás dotkla radost vítězícího a osvobozujícího Boha, musíme mu být nablízku. Mezi námi a ním však stojí hřích. Proto potřebujeme obrácení: zřeknutí se hříchu, očištění a přiklonění k Bohu. Takové obrácení nám zprostředkovává křest a pokání.

Pán od nás očekává uznání svých hříchů  a pádů, upřímnou lítost nad těmito hříchy, která se projeví především ve svaté zpovědi a ve skutcích umrtvování a pokání.

V Postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den.

 Důvodem k postu je nejen posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly a solidarita s trpícími bližními, ale také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode