Postní doba je dobou pokání

12.02.2013 12:44

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní postní období, po tuto dobu  se  budeme  připravovat na slavení velikonočního tajemství, jehož centrem bude událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Cesta k vítězství našeho Pána však byla cestou kříže, dobrovolného utrpení a ponížení. Má-li být naše velikonoční radost úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním.

Chceme-li, aby se nás dotkla radost vítězícího a osvobozujícího Boha, musíme mu být nablízku. Mezi ním a námi však stojí hříchy každého z nás a proto je nevyhnutelné snažit se radikálně se s hříchem rozejít, odvrátit se od zla a obrátit se k Bohu celým srdcem.

Zamýšlíme se nad tím obzvlášť v tomto postním období. Pán od nás očekává uznání svých hříchů a pádů , upřímnou lítost nad těmito hříchy, která se projeví především ve svaté zpovědi a ve skutcích umrtvování a pokání.

Nedopusťme, abychom prožili jen jediný den bez toho, že bychom nevzbudili v srdci hlubokou touhu po našem obrácení, abychom se mohli vrátit do Pánovy blízkosti jako marnotratný syn.

V Postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den.  Důvodem k postu je nejen posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly a solidarita s trpícími bližními, ale také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

K tomu, abychom prožili postní dobu opravdu usebraně, abychom více přemýšleli nad utrpením našeho Pána  kvůli hříchům každého z nás a abychom se snažili pokáním a upřímnou svatou zpovědí rozejít se se svými hříchy, nám mohou pomáhat prosby v této postní litanii, kterou nabízíme k modlitbě:

Postní litanie.doc (28 kB)

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode